دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 20-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (1953 مشاهده)
توسعه­ی هوشمند تضمینی است در این‌که توسعه­ی محلات، شهرها، مناطق و توسعه مسکن ازلحاظ اقتصادی دقیق، مسئول محیط‌زیست و حامی جامعه برای توسعه زیست­پذیری است که نتیجه­ی آن افزایش کیفیت زندگی می­باشد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر در شکل‌گیری توسعه هوشمند روستایی با استفاده از مدل کیفی شوارتز در شهرستان جوین تدوین‌شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل کیفی شوارتز استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق به تفکیک ابعاد بدین‌صورت می‌باشد: در بعد اقتصاد خلاق روستایی: کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانی به روستاها و امکانات و تأسیسات زیربنایی با توسعه فشرده، کاهش هزینه‌ها و حمل‌ونقل کارآمد در روستا، ایجاد جوامع خوداتکا با بهبود خدمات و امکانات موردنیاز در روستا، ایجاد شرکت‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در روستا، راه‌اندازی و رشد کسب‌وکار محلی در روستا، جذب فعالیت‌های اقتصادی جدید در روستا، در بعد کالبدی فضایی: افزایش سهم و سرانه کاربری مسکونی (واحدهای جدید و بزرگ‌مقیاس) در روستا، افزایش سرانه فضای سبز و پارک‌ها در روستا، دسترسی به فضای باز و مناظر طبیعی متنوع در روستا، در بعد اجتماعی فرهنگی: افزایش تراکم خالص و ناخالص جمعیت و خانوار در محدوده خدماتی روستا، ایجاد توازن بین مشارکت بخش دولتی و خصوصی در فعالیت‌های عمرانی روستا، توسعه روابط متقابل روستا با بیرون (ارتباط با مؤسسات و شرکت‌های تجاری، جریان بازار کار و حرکت سرمایه به‌ویژه شهرهای بزرگ و میانی)، پیشران‌های کلیدی در شکل­گیری توسعه هوشمند روستایی و  پیشران‌های بحرانی اثرگذاری- عدم اطمینان توسعه هوشمند روستایی در افق1410 می­باشند. نوآوری تحقیق حاضر در موضوع و همچنین مدل استفاده‌شده در تجزیه‌وتحلیل‌های تحقیق می‌باشد.
متن کامل [PDF 1538 kb]   (557 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/9/30 | پذیرش: 1400/12/14

فهرست منابع
1. Anabestani, A. & Javanshiri, M. 2018. Factors Affecting the Formation of Smart Rural Development in Iran. Journal of Rural Development, Vol.37, No.1, Pp. 71-94.
2. Anabestani, A., & Javanshiri, M. 2017. The Survey and Analysis of Rural Smart Development Indicators (Case Study: Villages in Binaloud County). Journal of Research and Rural Planning, Vol.5, No.4, Pp. 187-212. doi: 10.22067/jrrp.v5i4.61113 (In Persian)
3. Anabestani, A., Kalateh Meymari, R. 2020. Spatial Analysis of Indicators Effective in the Formation of Rural Smart Development (Case Study: Jovein County). Geography and Development, Vol.18, No.60, Pp. 1-20. doi: 10.22111/gdij.2020.5638 (In Persian)
4. Anabestani, A., & Meymari, R. K. 2020. Analysis of Key Propellants Affecting the Formation of Smart Rural Development in Iran. Journal of Rural and Community Development, Vol.15, No.4, Pp. 120-150.
5. Chrysochoou, M., Brown, K., Dahal, G., Granda-Carvajal, C., Segerson, K., Garrick, N., & Bagtzoglou, A. 2012. A GIS and indexing scheme to screen brownfields for area-wide redevelopment planning. Landscape and Urban Planning, Vol.105, No.3, Pp.187-198.
6. Edwards, M. M., & Haines, A. 2007, Evaluating smart growth implications for small communities. J. Plan. Educ. Res. 27, Pp. 49–64.
7. Feiock, R. C., Tavares, A. F., & Lubell, M. 2008. Policy instrument choices for growth management and land use regulation. Policy Studies Journal, Vol.36, No.3, Pp. 461-480.
8. Hawkins, C. V. 2011. Smart growth policy choice: A resource dependency and local governance explanation. Policy Studies Journal, Vol.39, No.4, Pp. 679-707.
9. Hemmati, A., & Pazira, A. 2018. Sustainable rural development in Iran in the studies of domestic researchers. Second International Conference of Water Engineering and Environment. (In Persian)
10. Hess, S., Kolosy, K., O’Hara, E., Paneva, V. & Soto, P. 2018. Smart villages revitalising rural services. Organization: European Network for Rural Development. Vol.26, No.1, Pp. 2-48.
11. Hoseinzadeh Dalir, K. & Safari, F. (2012). The effect of intelligent planning on the spatial order of the city. Journal of Geography and Urban Space Development, Vol.1, No.1, Pp. 100-133. (In Persian)
12. Jomepour, M. 2010. An introduction to rural development planning (Views and methods). Tehran: SAMT Publication. (In Persian)
13. McCann, P., & Ortega-Argilés, R. 2015. Smart specialization, regional growth and applications to European :union: cohesion policy. Regional Studies, Vol.49. No.8, Pp. 1291-1302. Retrieved 10 February 2015 from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2013.799769.
14. Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., & Wixe, S. 2015. What is smart rural development? Journal of Rural Studies, Vol.40, Pp. 90-101. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.006
15. Pourtaheri, M. & Nemati, R. 2012. Prioritizing rural development issues with emphasis on villagers' point of view (Case study: Central District of Khoramabad County). Space Economy and Rural Development Quarterly, Vol.1, No.2, Pp.113-128. (In Persian) http://serd.khu.ac.ir/article-1-1573-fa.html
16. Pourtaheri, M., Mohammadi, N. & Rokoddin Eftekhari, A. 2014. Assessment and measurement of deprivation at the level of rural areas (Case study: Central District of Javanrood County. Space Economy and Rural Development Quarterly, Vol.3, No.3, Pp. 17-40. (In Persian) http://serd.khu.ac.ir/article-1-2149-fa.html
17. Randhawa, A., & Kumar, A. 2017. Exploring sustainability of smart development initiatives in India. International Journal of Sustainable Built Environment, Vol.6, No.2, Pp. 701-710. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2017.08.002
18. Saeidi Rezvani, N. & Khastou, M. 2007. The phenomenon of urban promotion and smart growth. Shams Monthly, Vol.4, No.38, Pp. 9-18. (In Persian)
19. United States Environmental Protection Agency. Office of Sustainable Communities Smart Growth Program, 2015. Smart Growth Self-Assessment for Rural Communities: Madison County, New York, Retrieved 12 February 2015 from www.epa.gov/smartgrowth
20. Varga, E., 2008, The Challenges of Sustainable Rural Developmenttowards Engineering Education, University of Faculty of Engineering/ Department of Pedology, Pecs, Hungary.
21. Vaske, J. J., Carothers, P., Donnelly, M. P., & Baird, B. 2000. Recreation conflict among skiers and snowboarders. Leisure Sciences. Vol.22, No.4. Pp 297-313.
22. Vosoughi, M., Habibi, S. & Hasanzadeh Tolouti, Z. 2014. The necessity of paying attention to indigenous knowledge in rural development programs with an emphasis on participatory development. Islamic Azad University Social Sciences Quarterly - Shoushtar Branch, Vol.8, No.3, Pp. 33-56. (In Persian)
23. Vujadinović, S., Šabić, D., Joksimović, M., Golić, R., Gajić, M., Živković, L., & Milinčić, M. 2013. Possibilities for mountain-based adventure tourism: the case of Serbia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Vol.19, No.19. Pp. 99-111.
24. Weber, K. 2001. Outdoor adventure tourism: A review of research approaches. Annals of tourism research. Vol.28, No.2. Pp 360-37.
25. Yang, F. 2009. If Smart is Sustainable? an analysis of smart growth policies and its successful practices. A Thesis Submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Community and Regional Planning, Iowa State University Ames. IA, USA. Retrieved 2019, April. 19 from https://pdfs.semanticscholar.org/29f0/96c1afafbfbb9787e9f2e407224df587c7dd.pdf.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.