XML Print


1- سمت، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران. ، fgholizade@tvu.ac.ir
2- سمت، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.
3- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شهرداری رشت، گیلان، ایران.
چکیده:   (252 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف، واکاوی تحقق توسعه پایدار شهری با تمرکز بر معماری سبز در شهر شفت انجام گرفته است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تحلیلی و از نظر روش، در گروه پژوهش کمی قرار دارد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم­افزار SPSS و مدل SAW استفاده شد. نتایج آزمون تی تک­نمونه­ای نشان داد که وضعیت پایداری در شهر شفت به جزء شاخص­های (شاخص­های (دسترسی به فضاهای باز سبز، ریه­های سبز شهر با میانگین 43/3، دسترسی به ذخایر طبیعت، کشاورزی شهر، جنگلداری با میانگین 00/3، محیطی بدون آلودگی با مقدار میانگین 11/3، کاهش حوادث و جرم و جنایت در محیط با مقدار میانگین 33/3)، نامطلوب است، در ادامه نیز نتایج نشان داد که بین توسعه پایدار شهر شفت و معماری سبز ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، همچنین نتایج رگرسیون نشان داد، در بین معیار­های مستقل وارد شده به معادله رگرسیون، سهم معیار (احترام به کاربران)، در پیش­بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (توسعه پایدار شهری) بیشتر از سایر معیار­های معماری سبز می­باشد، و بعد از آن به ترتیب معیار­های (حفاظت از انرژی، کاهش استفاده از منابع جدید، کار با اقلیم)، بیشترین سهم را در توسعه پایدار شهری شفت دارند، و همچنین معیار احترام به کاربران بیشترین تاثیر مستقیم را در توسعه پایدار شهری دارد. در نهایت نتایج نشان داد، در بین معیار­های توسعه پایدار، فراهم آوردن تمام نیاز­های فیزیکی با وزن 295/0، بیشترین میزان تاثیرپذیری را از معماری سبز و معیار  ایمنی، امنیت و حفاظت با مقدار وزن 112/0، کمترین میزان را به خود اختصاص داده­اند.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/2/8 | پذیرش: 1401/6/8

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.