فهرست افراد


دکتر مسعود بیژنی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
گروه ترویج و توسعه روستایی
mbijanimodares.ac.ir
دکتر وحید ریاحی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
vrali2005yahoo.com
دکتر محسن شاطریان
استاد دانشگاه کاشان
گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
shateriankashanu.ac.ir
دکتر حسین شعبانعلی فمی
استاد دانشگاه تهران
گروه ترویج و توسعه روستایی
hfamiut.ac.ir
دکتر تقی طاوسی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
'گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
t.tavousigep.usb.ac.ir
دکتر حسین نظم فر
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
nazmfaruma.ac.ir
دکتر مصطفی احمدوند
استاد دانشگاه یاسوج
گروه ترویج و توسعه روستایی
mahmadvandyu.ac.ir
دکتر داریوش یاراحمدی
دانشیار دانشگاه لرستان
گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
yarahmadi.dlu.ac.ir
دکتر رضا زارعی سهامیه
استاد دانشگاه لرستان
گروه زمین شناسی
zarei.rlu.ac.ir
دکتر بهروز نصیری
دانشیار دانشگاه لرستان
گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان
nasiri.blu.ac.ir

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق