فهرست افراددکتر حوریه مرادی
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان
moradi.holu.ac.ir

دکتر داریوش یاراحمدی
دانشیار جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان
yarahmadi.dlu.ac.ir

دکتر فرهاد جوان
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه خوارزمی، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
farhad.javan91yahoo.com

دکتر مسعود بیژنی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
mbijanimodares.ac.ir
دکتر امیر حمزه حقی آبی
استاد دانشگاه لرستان
گروه مهندسی آب
haghiabilu.ac.ir
دکتر وکیل حیدری ساربان
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
v.heidariuma.ac.ir
دکتر وحید ریاحی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
vrali2005yahoo.com
دکتر محسن شاطریان
استاد دانشگاه کاشان
گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
shateriankashanu.ac.ir
دکتر حسین شعبانعلی فمی
استاد دانشگاه تهران
گروه مدیریت و توسعه کشاورزی و توسعه روستایی
hfamiut.ac.ir
دکتر تقی طاوسی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
'گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
t.tavousigep.usb.ac.ir
دکتر موسی عابدینی
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
گروه جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Abediniuma.ac.ir
دکتر فرهاد عزیزپور
دانشیار دانشگاه خوارزمی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
azizpourkhu.ac.ir
دکتر محمد فیضیان
دانشیار دانشگاه لرستان
گروه خاکشناسی
feizian.mlu.ac.ir
دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
گروه جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
m-ghahroudisbu.ac.ir
دکتر خلیل کلانتری
استاد دانشگاه تهران
گروه توسعه روستایی و برنامه ریزی منطقه ای
khkalanut.ac.ir
دکتر بهروز نصیری
دانشیار دانشگاه لرستان
'گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
nasiri.blu.ac.ir
دکتر حسین نظم فر
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
nazmfaruma.ac.ir
دکتر داریوش یاراحمدی
دانشیار دانشگاه لرستان
گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
yarahmadi.dlu.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

Designed & Developed by : Yektaweb