کارشناس نشریهحوریه مرادی
استادیار دانشگاه لرستان
گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان

دکتر تقی طاوسی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
t.tavousigep.usb.ac.ir

دکتر فرهاد جوان
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
farhad.javan91yahoo.com

دکتر نازنین نعیم آبادی
گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دکتر مسعود بیژنی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
گروه ترویج و توسعه روستایی
mbijanimodares.ac.ir
دکتر وحید ریاحی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
vrali2005yahoo.com
دکتر محسن شاطریان
استاد دانشگاه کاشان
گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
shateriankashanu.ac.ir
دکتر حسین شعبانعلی فمی
استاد دانشگاه تهران
گروه ترویج و توسعه روستایی
hfamiut.ac.ir
دکتر تقی طاوسی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
'گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
t.tavousigep.usb.ac.ir
دکتر حسین نظم فر
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
nazmfaruma.ac.ir
دکتر مصطفی احمدوند
استاد دانشگاه یاسوج
گروه ترویج و توسعه روستایی
mahmadvandyu.ac.ir
دکتر داریوش یاراحمدی
دانشیار دانشگاه لرستان
گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
yarahmadi.dlu.ac.ir
دکتر رضا زارعی سهامیه
استاد دانشگاه لرستان
گروه زمین شناسی
zarei.rlu.ac.ir
دکتر بهروز نصیری
دانشیار دانشگاه لرستان
گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان
nasiri.blu.ac.ir

دکتر حسین آزادی
دانشیار دانشگاه گنت بلژیک و دانشگاه هامبورگ آلمان
گروه جغرافیا، دانشگاه گنت بلژیک و هامبورگ آلمان
hossein.azadiugent.be & hossein.azadiuni-hamburge.de

دکتر وکیل حیدری ساربان
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
v.heidariuma.ac.ir
دکتر خلیل کلانتری
استاد دانشگاه تهران
گروه توسعه روستایی و برنامه ریزی منطقه ای
khkalanut.ac.ir

امید جمشیدزهی
دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
omid.jamshid94gmail.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق