فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 
وجود برخی ازکانون­ ها و زیست­گاه­ های انسانی پرجمعیت و استراتژیک در مناطق کوهستانی که حدود 30 درصد از مساحت ایران و 24 درصد از مناطق جهان را دارا هستند، حاکی از اهمیت تحقیق و توسعه مطالعات و پژوهش­ های علمی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار فضایی در این مناطق است. نبود مجله تخصصی با محوریت مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی در کشور، دست­ اندرکاران این نشریه را بر آن داشت که با کمک اندیشمندان و علاقمندان، زمینه های اندیشه ای تحول و توسعه مناطق کوهستانی را فراهم آورد.

     گروه جغرافیای دانشگاه لرستان با مشارکت و همکاری انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران در این ارتباط گام ­های اساسی برداشته است. انتشار نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی هم به عنوان بستری برای تضارب اندیشه ها و آراء پژوهشگران از جمله این اقدامات است.دست اندرکاران مجله امیدوارند با تلاش همه علاقمندان، زمینه نمایه سازی مجله در پایگاه های علمی بین المللی نظیر اسکوپوس فراهم شود، که در این مسیر به همکاری و همراهی همه پژوهشگران عرصه جغرافیا نیازمند است.


     این نشریه، با محوریت موضوعی چالش­ های جغرافیایی موجود در توسعه مناطق کوهستانی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های اثرگذار برنامه ریزی محلی،  منطقه ­ای، ملی و بین­ المللی کوشش دارد زمینه ای را فراهم سازد تا متخصصین علوم مرتبط، اندیشه و آرای خود را در این زمینه برای توسعه علم و ارتقاء فعالیت های توسعه ای در جهان و بویژه در سطح کشور ایران ارایه نمایند. بر این اساس، فعالیت های نشریه در چارچوب محورهای مطالعاتی عرصه های مختلف جغرافیایی همچون حوزه های شهری، روستایی، گردشگری، آمایش سرزمین، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی، سیاسی و مباحث میان رشته ای و ... مرتبط با توسعه نواحی کوهستانی البرز، زاگرس، نواحی کوهستانی تالش، شمال و شرق کشور و نواحی واقع در کرانه کوه های با اهمیت ایران و جهان تعریف شده است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی:
http://gsma.lu.ac.ir/find-1.42.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب