دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 144-125 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Golpaygani N, Miri G, Anvari M. Analysis of the Physical Condition of Informal Settlements with Emphasis on Urban Management (Case study: Jafarabad Town, Kermanshah). JGSMA 2021; 2 (2) :125-144
URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-157-fa.html
گلپایگانی ندا، میری غلامرضا، انوری محمودرضا. واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی با تأکید بر مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1400; 2 (2) :125-144

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-157-fa.html


1- دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
2- استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران ، Gholam_Reza_Miri@yahoo.com
3- استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
چکیده:   (3039 مشاهده)
امروزه،  با گذشت چند دهه تلاش نظام برنامه­ریزی و سیاست­گذاری، سکونتگاه­های غیررسمی همچنان یکی از دغدغه­های اصلی مدیریت شهری به شمار می­روند، لذا هدف پژوهش حاضر، واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه­های غیر رسمی و جایگاه مدیریت شهری در ساماندهی آن (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه)، می‌باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم­افزار­ (SPSS) و مدل (FUZZY VIKOR)، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل سرپرستان خانوار در شهرک جعفرآباد (68000)، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. نتایج آزمونT  تک نمونه­ای، نشان داد، وضعیت کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه نامناسب می­باشد. نتایج آزمون کای اسکویر (با توجه سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 05/0)، نشان از عدم ارتباط معنادار و مثبت بین مدیریت شهری و بازآفرینی کالبدی شهرک جعفرآباد می­باشد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه، در تمام شاخص­های مطرح شده با ضریبBeta  به دست آمده و سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 05/0، گویای عدم عملکرد مناسب مدیریت شهری در بازآفرینی کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه، می­باشد. در نهایت نتایج رتبه­بندی سازمان­های شهری دخیل در ساماندهی شهرک جعفرآباد با استفاده از مدل ویکور فازی نشان داد، شهرداری با وزن 0.682، در اولویت قرار دارد.
متن کامل [PDF 971 kb]   (992 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/3/9 | پذیرش: 1400/5/25

فهرست منابع
1. آخوندی، عباس، برک‌پور، ناصر، سعیدی رضوانی، هادی، ایمانی جاجرمی، حسین، بینقی، تقی. 1390. "نیازسنجی آموزشی شهرداری‌ها به منظور بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران مطالعه موردی: بندرعباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه"، مدیریت شهری. دوره 9. شماره 27. صص 261-247.
2. اسکندری نوده، محمد، صیاد بیدهندی، لیلا، کلانتری خلیل‌آباد حسین. 1389. "بررسی بنیان‌های نظری اسکان غیررسمی در ایران با تاکید بر مدیریت شهری". طرح پژوهشی. سازمان مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی.
3. آقابخشی، حبیب‌اله. 1381، "نظام مشارکت مردم در مناطق حاشیه نشین"، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 2، شماره 6، صص 234-223
4. برزگر، صادق، حیدری، تقی، انبارلو، علیرضا. 1398. "تحلیل سکونتگاه‌های غیررسمی با رویکرد زیست‌پذیری (مورد مطالعه: محلات غیررسمی شهر زنجان)". برنامه‌ریزی منطقه ای. دوره 9، شماره 33، صص 137-152.
5. بگری، زهره. 1396. "ارزیابی وضعیت ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با تاکید بر رویکرد توانمندسازی نمونه موردی لر آباد بروجرد". سومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری. شیراز.
6. پوراحمد، احمد، رهنمایی، محمدتقی، قرخلو، مهدی، اسکندری نوده، محمد . 1389. "آسیب‌شناسی سیاست های دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی، نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس". مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای. دوره 2. شماره 5. صص 29-54.
7. جمشیدی، علیرضا، جمینی، داود، جمشیدی، معصومه، چراغی، رامین. 1392. "اسکان غیر رسمی، اولویت‌بندی چالش‌های محله جعفرآباد شهر کرمانشاه"، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. دوره 45. شماره 4. صص 241-222.
8. حاتمی‌نژاد، حسین، صفدری، امین، پارسا، رحمان، صفدری، محمد، 1390، "نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: فرون آباد تهران)". اندیشه جغرافیایی، دوره 5. شماره 10. صص 1-33.
9. حاجی علی‌زاده، جواد، اکبرپوربناب، عیسی. 1395. "ارزیابی سیاست‌های توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای میانه اندام (شهر بناب)". دومین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری. شیراز.
10. حسین‌زاده دلیر، علی. 1370. "حاشیه‌نشینان تبریز"، انتشارات دانشگاه تبریز.
11. حیدری، محمد جواد، لطفی، فاطمه. 1394. "ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر زنجان (مطالعه‌ی موردی: محله‌ی اسلام آباد)". جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس. دوره 7. شماره 26. صص 176-151
12. رحمانپور، علی. 1395. "حاشیه‌نشینی چالشی مقابل توسعه پایدار شهری محله‌ی اسکان غیر رسمی بی سیم شهر زنجان". چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. تهران.
13. شکوئی، حسین. 1355. "حاشیه‌نشینان شهری خانه‌های ارزان قیمت و سیاست مسکن"، دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی.
14. صالحی امیری، سید رضا، خدایی، زهرا. 1390. "حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی چالش‌ها و پیامدها"، تهران: انتشارات ققنوس.
15. طرح جامع کرمانشاه. 1398. "شهرداری شهر کرمانشاه".
16. عبادی، حسینعلی، بیات، غلامرضا، نوری، احمد. 1399. "سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای ساماندهی نوین"، هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، تهران.
17. غفاری، امیرمحمود، محمدنژاد، علی، غفاری، هدی. 1396. "ارایه چارچوب تحلیلی و الزامات بهسازی شهر - گستر برای سکونتگاه های غیر رسمی در ایران، الزامات قانونی و راهکارهای حقوقی تحقق آن"، مدیریت شهری، دوره 16، شماره 3 (پیاپی 48)، صص 513-534.
18. کریم‌زاده، حسین، خالقی، عقیل، ولائی، محمد. 1398. "آسیب‌شناسی اجتماعی حاشیه‌نشینی کلانشهر تبریز با رویکرد توانمندسازی". توسعه فضاهای پیراشهری، دوره 1، شماره 2، صص 15-34.
19. گلپایگانی، ندا، میری، غلامرضا، انوری، محمودرضا. 1400. "تحلیل وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیررسمی و عوامل موثر در ایجاد شرایط فعلی آنها (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه)". جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 3، شماره 11، صص 534-552.
20. لاله‌پور، منیژه، کرباسی فروش، پوران، سرور، هوشنگ. 1396. "تبیین دلایل نهادی- مدیریتی در شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی در ایران". آمایش محیط، دوره 10، شماره 36، صص 157-190.
21. معتمدی، پویا و قضاتلو، محسن و محمدیان روشن، ابراهیم و کریمی کلایه، رجبعلی. 1398. "بررسی آسیب‌های اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی. دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری. تهران.
22. نیک‌نام، جواد، موسوی، سید عارف. 1389. "بررسی مشکلات و مسائل سکونتگاه‌های غیر رسمی"، کتاب دیجیتال منتشر شده توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
23. Hogeun. P. Peilei. F. Ranjeet. J. Zutao. O. Jiquan. C. 2019. “Spatiotemporal changes of informal settlements: Ger districts in Ulaanbaatar. Mongolia”. Landscape and Urban Planning. Volume 191. November 2019. 103630
24. Juanita. M. Iván. C. Antonio. Z. 2020. “Indicators for evaluating sustainability in Bogota’s informal settlements: Definition and validation”. Sustainable Cities and Society. Volume 53. 101896.
25. Patricia. B. Ehlenzb. M. 2020. “Examining responses to informality in the Global South: A framework for community land trusts and informal settlements”. Habitat International. Volume 96. February 2020. 102108.
26. United Nation. 2018. “Informal Settlements and the Right to Housing”. https://www.ohchr.org/EN/. Issues/Housing/Pages/InformalSettlementsRighttoHousing.aspx.
27. Zeilhofer. Peter. Valdinir Topantti. 2008.” Gis and ordination techniques for evaluation for environmental impact in informal settlement: A case study from Cuiaba”. Central Brazil. Applied Geography 28.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق