دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1400 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 75-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

فخاری سعیده، صابری میترا. خطرات ژئومورفولوژیکی در ژئوتریل ها (مطالعه موردی: منطقه دماوند). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1400; 2 (4) :75-57

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-207-fa.html


1- استادیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، Fakhari225@gmail.com
2- دانش آموخته دکتری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده:   (771 مشاهده)
این‌‌‌پژوهش به منظور بررسی خطرات ژئومورفولوژیکی‌در‌ژئوتریل ها‌در‌‌‌منطقه دماوند صورت گرفته است. ژئوتریل ها بهترین مسیرهای پیاده یا سواره برای دسترسی به سایت های زمین شناسی‌‌ و‌ ژئومورفوژیکی هستند‌‌ و‌ به عنوان یکی از روشهای حفاظت، ایجاد‌‌ و‌ ساخت مسیرهای مخصوص بازدید‌ در‌‌‌ پارک های ملی، طبیعی‌‌ و‌ ژئوپارک ها طراحی‌‌ و‌ مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. لازم به ذکر است، استفاده از ژئوتریل ها یکی از بهترین روش ها برای تنظیم ترافیک، جلوگیری از پراکندگی‌‌ و‌ بی نظمی‌ بازدیدکنندگان‌‌ و‌ در‌‌‌ نهایت کاهش تخریب محیط زیست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. هدف‌ این‌‌‌ پژوهش، ابتدا معرفی مناسب ترین مسیرها جهت استفاده بازدیدکنندگان، کوهنوردان، اکوتوریست ها‌‌ و‌ دوم شناسایی‌‌ و‌ پهنه بندی  مناطق پر خطر موجود‌ در‌‌‌ منطقه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است.‌ در‌‌‌ این‌‌‌ پژوهش علاوه بر پیمایش میدانی، از نرم افزار گوگل ارث، نرم افزار GIS ، نقشه های زمین شناسی‌‌و‌ توپوگرافی موجود از منطقه مورد مطالعه جهت مسیریابی بهینه استفاده گردید. در‌‌‌ مرحله بعد از طرح نمادها برای نشان دادن‌ ویژگی های مسیر‌‌ و‌ آنالیز شبکه مسیر‌ در‌‌‌ برخی از نقاط منطقه استفاده گردید. نتایج پژوهش به تهیه  د‌و‌ نقشه ژئوتریل‌‌و‌ پهنه بندی خطر از منطقه انجامید.‌ در‌‌‌ نقشه ژئوتریل فاکتورهایی مانند: طول مسیر، تعداد ایستگاه ها‌‌ و‌ تکراری نبودن مسیر رفت‌‌ و‌ برگشت، هزینه مسیر، مدت زمان مسیر‌ در‌‌‌ طراحی آنها مورد توجه قرار گرفت. نقشه پهنه بندی  منطقه  نیز به 5کلاس با‌ خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد‌‌ و‌ خیلی زیاد  تهیه گردید.
متن کامل [PDF 2127 kb]   (43 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/7/4 | پذیرش: 1400/10/6

فهرست منابع
1. آلنباخ، پیتر. 1966. "زمین شناسی‌‌و‌سنگ شناسی دماوند‌‌و‌اطراف آن". ترجمه علی انتظام‌‌و ‌منوچهر مهر نوش، نشریه سازمان زمین‌شناسی کشور، 1349، شماره 17 ص ۱۰۹
2. آزاده، سید یوسف. 1385. "امکان‌سنجی قابلیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌و‌تنگناهای اکوتوریسم ‌در‌‌‌ شهرستان سبزوار" رساله کارشناسی ارشد‌در‌‌‌رشته جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی‌ در‌‌‌ برنامه‌ریزی محیطی )، دانشگاه تربیت معلم سبزوار اردیبهشت. ص 87
3. اسمیت، کیت. 1382. "مخاطرات محیطی". ترجمه ابراهیم مقیمی و شاپور گودرزی نژاد. چاپ اول. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (سمت). تهران، ص 109
4. باقدم، عثمان. منوچهر فرج زاده اصل، سیاوش شایان. 1389. "ارزیابی ایمنی جاده ای با‌رویکرد مخاطرات محیطی: مسیر سنندج - مریوان با‌استفاده از GIS "مدرس علوم انسانی. سال نهم. شماره 1 (پیاپی 38). صص 43-60
5. ثروتی، محمد رضا. منصوری، رضا. آزاد، فریبا. 1393. "مخاطرات محیطی "فصلنامه سپهر، دوره بیست‌وسوم شماره19. صفحه 94-105
6. زنگنه اسدی، محمد علی، امیر احمدی، ابوالقاسم، علی اکبر شایان. 1397. "ارزیابی‌‌و‌انتخاب ژئوتریل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ژئوپارک پیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هادی غرب خراسان رضوی". گردشگری ‌‌و ‌توسعه. سال هفتم شماره ۳ (پیاپی ۱۶، پاییز ۱۳۹۷). صص 36-54
7. سجادیان، مهیار، شاکرمی، زهرا، گودرزی، داود. 1390. "واکاوی سیستم اکوتوریسم پایدار‌در‌‌‌ارتباط با‌مخاطرات طبیعی استان مازندران با‌بهره گیری از GIS " جغرافیایی چشم انداز زاگرس، دوره 3. شماره 10 . صص 70 - 89.
8. صمدزاده. رسول. محسن رنجبر. 1389 "مخاطرات ژئومورفولوژیک‌در‌ه فر‌و‌نشستی ماکو"، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران دوره جدید، سال هشتم، شماره 24، ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هارصص160-177.
9. فخاری، سعیده. 1393" مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی ژئوپارک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌در‌‌‌جهت توسعه پایدار". رساله دکتری. دانشگاه خوارزمی. دانشکده علوم جغرافیایی. ص 57
10. فخاری، سعیده 1387. "مورفودینامیک رودخانه تلخ رود (دامنه شمال شرقی قله دماوند) با‌تاکید بر یخچال با‌استفاده از RS" پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما دکتر سعید خداییان. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم زمین. ص 40
11. فخاری، سعیده 1393. " مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی ژئوپارک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به منظور توسعه پایدار منطقه مورد مطالعه: ژئوپارک پیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هادی دماوند" دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی. ص 64
12. مختاری، داود، 1388"آثار ژئومورفیکی عملیات راهسازی‌در‌‌‌مناطق حساس ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی: راه روستایی ارلان‌ در‌‌‌ شمال غرب ایران)، جغرافیا‌‌ و‌ برنامه‌‌ ریزی محیطی. سال20. شماره پیاپی36. شماره4. زمستان1388. صص19-39
13. مختاری، داود، خطبیی، مریم، کرمی، فریبا. 1390 " شناسایی اشکال مورفوژنتیک فعال‌در‌‌‌گردنه پیام با‌هدف برنامه ریزی ژئوتوریسم". تحقیقات جغرافیایی. سال26 شماره چهارم. زمستان. صص67-92
14. مجنونیان، هنریک، 1386، "مدیریت محیط زیست کوهستان"، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
15. یمانی، مجتبی، شیرزادی، هیوا، باخویشی، کاوه. 1390، "ژئومورفولوژی جاده جدید سنندج ـ مریوان‌‌ و‌ پهنه‌بندی ناپایداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دامنه‌ای، جغرافیا ‌‌و‌ آمایش سرزمین، سال اول، شماره اول، صص103-120
16. Alcántara-Ayala, I. 2003. “Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in developing countries”. Geomorphology. 47. p 107–124.
17. Antonini G, Galli M, Cacciano M, Castellani M, Salvati P. 2002. “Ageomorphological approach to estimate landslide hazard and risk in urban and rural areas in Umbria”. central Italy. Natural Hazards and Earth System Sciences 2(1-2). p 57-72
18. Bell F. G. 1999. “Geological hazards: their assessment, avoidance and mitigation, London”. Taylor and Francis. p: 112
19. Brandolini P., Motta M., Pambianchi G., Pelfini M., Piccazzo M. 2004. ”How to assess geomorphological risk in tourist areas”. 32nd International Geological Congress. Florence 20-28 August. P: 1-29
20. Brandolini P., Faccini F., Piccazzo M. 2007. “Geomorphological hazard and tourist vulnerability along Portofino Park trails (Italy)”. Natural Hazard and Earth System Sciences. 6. p 1-8.
21. Brandolini P., Farabollini P. , Motta M. , Pambianchi G. , Pelfini M. , Piccazzo M. 2010. ” La valutazione della pericolosità geomorfologica in aree turistiche” In Piccazzo M. Brandolini P. Pelfini M. (Eds). Clima e rischio geomorfologico in aree turistiche. Bologna. Pàtron Editore, 11-27.
22. Clark, Timothy (2015), Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold Concept, New York and London: Bloomsbury. p: 76-94
23. Dowling R., Newsome D. 2006. (Eds). ” Geotourism, Chichester”. Elsevier. p: 342
24. Gray M.. 2004. “Geodiversity”. Valuing and conserving abiotic nature. Chichester, Elsevier. p: 157
25. Geilhausen M., Götz J., Otto J. -C., Schrott, L. 2009. ”Possibilities for a valorisation of geomorphologic research deliverables”. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009- 9384. p: 43-62
26. Guzzetti F 2000. “Landslide fatalities and the evaluation of landslide risk in Italy” Engineering Geology. 58. p 89–107
27. Giordan, Daniele, Martina Cignetti Danilo Godone. Silvia Peruccacci. Emanuele Raso. Giacomo Pepe. Domenico Calcaterra. Andrea Cevasco. Marco Firpo. Patrizio Scarpellini and Marta Gnone. 2020. “A New Procedure for an Effective Management of Geo-Hydrological Risks across the “Sentiero Verde-Azzurro” Trail. Cinque Terre National Park, Liguria (North-Western Italy). Sustainability 2020, 12, p 561
28. Hung O, Fell R, Couture R, Eberhardt E. 2005. “Landslide Risk Management”. Taylor & Francis Group. London. ISBN 041538043X. p 76-102
29. Kristina Lehtinen,. 2007. ” Geological factors affecting soil erosion on nature trails in northern Finland”. International Conference Nature and Tourism: Tools for Sustainability 22- 24 May 2007. Arctic Centre, University of Lapland Rovaniemi, Finland,Abstract book. p: 94
30. - Kunaver. Jurij. 2007. ” A Comparative Study of Geomorphology Contentes in Interpretation of Nature of the Triglav National Park (English Summary)”. razprave Dela 28 2007 p 133-146.
31. Pavão, D. C. , J. Porteiro. Maria A. Ventura. Lurdes Borges Silva. António Medeiros. Ana Moniz. Mónica Moura. Francisco Moreira &Luís Silva. 2021. “Land cover along hiking trails in a nature tourism destination: The Azores as a case study”. Environment, Development and Sustainability volume 23. pages16504–16528 (2021). p: 48-69
32. Pelfini M. Brandolini P. Carton A. Piccazzo M. Bozzoni M. Faccini F. Zucca F. 2007. ” Rappresentazione in carta delle caratteristiche dei sentieri ai fini della mitigazione del rischio geomorfologico, Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia” 126-127-128. p 101-123.
33. Pelfini، Manuela Brandolini، . Pierluigi. 2010. “Mapping geomorphological hazards in relation to geotourism and hiking trails”. ResearchGate. January 2010. p: 11-27
34. Piccazzo M. , Brandolini P. , Pelfini M. 2007. (Eds). “Clima e rischio geomorfologico in aree turistiche, Bologna” Pàtron Editore. p: 112-130
35. Reynard E. , Coratza P. , Regolini-Bissig G. 2009. (Eds). " Geomorphosites, München" Pfeil Verlag.
36. Reynard E. 2008. ” Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage” Geogr. Fis. Dinam. Quat. 31. p 225-230.
37. Rosenfeld, C. L. 2004. GEOMORPHOLOGICAL HAZARD, ENCYCLOPEDIA of GEOMORPHOLOGY. Rovtledge press. ”. volume 1P 423-426
38. Thomas G، Anderson M, Crozier M. J. 2005. ” Landslide Hazard and Risk”. John Wiley & Sons Ltd. vol 1
39. Wells, F. H. , Lauenroth, W. K. , & Bradford, J. B. 2012. ” Recreational trails as corridors for alien plants in the Rocky Mountains”. USA. Western North American Naturalist. 72(4) p 507–533.
40. Wrede, V. , & Mügge-Bartolović. . 2012. “GeoRoute Ruhr—a Network of Geotrails in the Ruhr Area National GeoPark, Germany” Geoheritage, 4(1-2). P 109-114.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق