دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1400 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 100-77 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

خندان مینا. تحلیل عوامل تاثیر گذار در کنترل بازار زمین شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1400; 2 (4) :100-77

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-209-fa.html


استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. ، m.khandan@riau.ac.ir
چکیده:   (931 مشاهده)
تغییر تحولات فضایی منطقه کلانشهر تهران تحت تاثیر بازار اراضی و مسکن بوده است. طی سالهای گذشته، رشد بی رویه جمعیت به دلیل مهاجرت و غیره، بازار زمین و مسکن و ساختار فضایی شهر را به شدت تغییر داده است. دستیابی به عدالت فضایی زمین و مسکن همواره ذهن سیاست گذاران شهری و مدیران را به خود مشغول کرده است تا مقدمه توسعه پایدار در ساختار فضایی شهرها فراهم گردد. بنابراین بکارگیری سیاست­های مناسب جهت برون رفت از وضعیت نامناسب رانت در فضاهای شهری امری ضروری بوده و از جایگاه بالایی برخوردار می­باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربری و ماهیت آن، توصیفی تحلیلی است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل عوامل علی و معلولی تاثیر گذار درکنترل بازار زمین شهری تهران می باشد. جامعه آماری مشتمل بر 25نفر از متخصصان و مدیران شهری در کلانشهر تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بعد مدیریتی اثرگذارترین و بعد مالی-اقتصادی اثرپذیرترین معیار ابزار کنترل در بازار اراضی کلانشهر تهران بودند. همچنین در ابعاد مالی شاخص مالیات بر نقل و انتقالات مکرر زمین و مالیات بر سود حاصل از فروش، در برنامه ریزی شهری شاخص ضوابط منطقه بندی و ضوبط کاربری اراضی، در بعد مدیریتی شاخص آماده سازی زمین و توسعه اراضی تحت نظارت  و در نهایت بعد حقوقی شاخص تعیین حقوق مالکیت و قوانین ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  به ترتیب اثرگذارترین و اثرپذیرترین شاخص شناخته شدند.
متن کامل [PDF 1304 kb]   (78 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/6/15 | پذیرش: 1400/10/1

فهرست منابع
1. اخوان‌گوران، پدرام. 1393. تحلیل و ارزیابی سیاست‌پژوهی نقش‌پذیری نهادهای رسمی در فرآیند تامین زمین و مسکن شهری با ارائه راهکارها و پیشنهادات در ایران. مدیریت شهری، شماره 36، صص 155-180.
2. اردشیری، مهیار. 1380. زمین و قیمت آن. فنی و اجتماعی شهر. سال دوم. شماره 20.
3. آکیولی، کلودیو و فوربس داویدسون.1390. تراکم در توسعه شهر. ترجمه اسمعیل پور و اشتیاقی. تهران: انتشارات آرمانشهر.
4. ایمانی شاملو، جواد و مجتبی رفیعیان و هاشم داداش پور. 1394. سوداگری شهری و واگرایی فضایی. ژئوپلتیک. سال دوازدهم. شماره اول. صص 104-135.
5. ایمانی‌شاملو، جواد. 1395. قدرت و بازتعریف نظریه برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا. راهبرد. شماره 80. سال 25. صص 287-319.
6. بیدرام، رسول. 1390. بررسی زمینه‌های رانت‌جویی در ساختار بودجه‌ای شهرداری‌ها و ارتباط آن با کارایی؛ نمونه موردی: شهرداری‎‌های کلانشهرها. مدیریت شهری. شماره بهار و تابستان 1390. صص 61-82.
7. پور محمدی، محمدرضا. 1389. برنامه‌ریزی مسکن. تهران: انتشارات سمت. چاپ هفتم.
8. تقوایی، علی‌اکبر و هادی رضایی‌راد،. 1391. مدیریت توسعه‌ی عمودی شهر با استفاده از مدل پتانسیل‌سنجی بارگذاری ساختمانی به روش OWAدر GIS . مطالعات مدیریت شهری. سال چهارم. شماره نهم. صص 1-13.
9. حاتمی‌نژاد، حسین و موسی پناهنده‌خواه. 1385، برنامه‌ریزی کاربری زمین و توسعه پایدار شهری. شهرداری‌ها. 7 ،77. صص 14-20.
10. خیرالدین، رضا، علی اکبر تقوایی، جواد ایمانی شاملو .1392. تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز، نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 6، صص 17-36.
11. دانشپور، زهره. 1394. درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. چاپ سوم.
12. شعله، مهسا. 1387. تبیین مفهوم تراکم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح مسکن. مدیریت شهری. شماره21. صص 35-44.
13. صرافی، مظفر. توکلی نیا، جمیله. چمنی مقدم ، مهدی. 1394. کندوکاوی در نقش دولت و اهداف غیر رسمی در برنامه ریزی شهری در ایران، صفه. شماره 69.
14. غمامی، مجید. 1392. بررسی وضعیت شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ایران معاصر. تهران: انتشارت افرند.
15. قلی زاده، علی اکبر و نعمت اله امیری. 1392. نگاهی به نظام مالیاتی بخش مسکن در جهان و چارچوبی برای اصلاح ساختار مالیات ها در بخش مسکن ایران. مجله اقتصادی، سال سیزدهم شماره های 11 و 12. صص 91-110.
16. کروزن، ال.ب. 1384. فرهنگ حقوق. ترجمه قدیر گلکاریان و دیگران. تهران: نشر دانشیار.
17. کمانرودی، موسی؛ حسینی، فرشته، 1392. رانت زمین و وقوع تخلف ساختمانی در شهر سنندج، دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی.
18. مجتهدزاده، غلامحسین، 1386 ، برنامه ریزی شهری در ایران، تهران : انتشارات پیام نور.
19. محمدتقی رضویان، فرانک سعیدی فرد، نوبخت سبحانی، مرتضی قورچی، 1395. بررسی فضایی شهری غیر رانتی، شهروند مدار، دعوت کننده و انسان محور (نمونه موردی: مناطق 1 و 5 شهر تهران)، دومین کنگره بین‌المللی زمین، فضا و انرژی‌های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی و توسعه پایدار.
20. محمودی‌پاتی، فرزین و محمد محمد پور عمران،. 1396. سیاست‌های مدیریت زمین شهری، راهکارهایی در جهت دستیابی اقشار کم درآمد به زمین شهری. تهران : انتشارات شهیدی. چاپ دوم.
21. مرآت نیا، منصوره. 1379. "رانت اقتصادی بهره مالکانه در طرح‌های توسعه شهری". مدیریت شهری. سال اول. شماه اول. صص 40-48.
22. مشکینی، ابوالفضل ودیگران . 1394. "الگوی سیاست‌گذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران مطالعه موردی، شهر تهران". برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره 1. صص 181-210.
23. هادیلی، بهمن و جمال مهرزاد، 1387. "نقش زمین و مسکن در توسعه فضایی-کالبدی شهر تبریز"، فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 26، صص 157-175.
24. Adams, D., Dunse, N., White, M. 2005, Conceptualizing Satate-market relations in land and property: the growth of institutionalism- extention or challenge to mainstream economic?, Blackwell Publishing and RICS Research.
25. Adams, D., Tiesdell, s., 2010, Planners as market actors: rethinking state- market relations in land and property, Planning Theory & Practice, 112.
26. Albrechts, Louis, 2013, Reframing strategic spatial planning by using a coproduction perspective,  Planning Theory 12(1):46-63
27. Alexander, E., 1992, A Transation cost theory of planning, Journal of American Planning Association, Spring.
28. Alexander, E., 2001, Why planning vs. market is an oxymoron: asking the right question, Planning & Markets, 41.
29. Antoniucci, V., Marella, G., Moroni, S., 2016, Forms and Norms: How Planning Affected Housing Prices Variation in Italy During the Crisis, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 223, Pages 25-30.
30. Arnott, R., Petrova, P., 2006, The Property Tax as a Tax on Value: Deadweight Loss, International Tax and Public Financ 13, pages241–266
31. Ashworth, G., Voogd, and H., 1990, selling the city: marketing approaches in public sector planning, Belhaven Press.
32. Aydalot, P., 1985, Regional and Urban Economy in French, Economica, Paris, pp.487.
33. Balchin, Paul; Rhoden, Maureen, 2002, Housing Policy: An Introduction, Published by Taylor Francis Ltd, United Kingdom.
34. Banerjee, T., 1993, Market plannig, market planners, and planned markets, APA Journal, summer.
35. Barton. E. S. 2011. Land Rent and Housing Policy: A Case Study of the San Francisco Bay Area Rental Housing Market. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 70, No. 4.
36. Barton. E. S. 2011. Land Rent and Housing Policy: A Case Study of the San Francisco Bay Area Rental Housing Market. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 70, No. 4.
37. BaykasoğLu, A., KaplanoğLu, V., DurmuşOğLu, Z. D., & ŞAhin, C. (2013). Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection. Expert Systems wi th Appl icat ions, 40(3), 899-907
38. Bertaud, A. 2004, The spatial organization of cities: Deliberate outcome or unforeseen consequence? ,http://alain-bertaud.com.
39. Broitman, Dani; Koomen, Eric, 2015, Residential density change: Densification and urban expansion, Computers, Environment and Urban Systems, 50.
40. Broitman, Dani; Koomen, Eric, 2015, Residential density change: Densification and urban expansion, Computers, Environment and Urban Systems, 50.
41. Caldwell, L.K., 1974, Rights of ownership or rights of use? The need for a ew conceptual basis for land use policy, William and Mary Law Review, 154.
42. Czyzewski, Bazyli, Matuszczak, Anna, 2016, A new land rent theory for sustainable agriculture, Land Use Policy, 55.
43. Dawkins, C., Nelson, A., 2002, Urban containment policies and housing prices: an international comparison with implications for future research, Land Use Policy, Volume 19, Issue 1, Pages 1-12.
44. Dekel, G.P. 1995, Housing density: Aneglected Dimension of Fiscal Impact Analysis, Urban Studies, vol. 32. No.6. pp. 935-951.
45. Denman, D.R., 1969, Land use and the constitution of property, Cambridge University Press.
46. Fan, J., Zhou, L., Yu, X., Zhang, Y., 2021, Impact of land quota and land supply structure on China’s housing prices: Quasi-natural experiment based on land quota policy adjustment, Land Use Policy, Volume 106.
47. Fischler, R., 1998, Towards a genealogy of planning: zoning and Welfare state, Planning Perspectives, 134.
48. Forester, John , 2013, On the Theory and Practice of Critical Pragmatism: Deliberative Practice and Creative Negotiations, Journal of Planning Theory, No. 12:5.
49. Fox-Rogers, L., Murphy, E., 2014, Informal Strategies of Power in the Local Planning System, Journal of Planning Theory, No. 13.
50. Hardin, G., 1968, The tragedy of the commons, Science, 162.
51. Hayek, F.A., 1960, The constitution of liberty, University of Chicago Press.
52. Healey, P,.1998, Regulating property development and the capacity of the develoment industry, Journal of Property Research,153.
53. Hein, Carola, 2015, Urban Planning, Competitions and Exhibitions, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2
54. Hui, E., C., Ho, V., S., 2003, Does the planning system affect housing prices? Theory and with evidence from Hong Kong, Habitat International, Volume 27, Issue 3, Pages 339-359.
55. Jacobs, H.M., Paulsen, K., 2009, Property rights: the neglected theme of 20th century American planning, Journal of the American Planning Association, 752.
56. Jaeger, J. 2003. Urban Land Rent Theory: A Regulationist Perspective.,International Journal of Urban and Regional Research. Vol, 27.2 .
57. Jiboye A. P., 2005, Globalization and the Urban Growth Process in Nigeria in Fadara, Globalization Culture and Nigerian Built Environmemt, Faculty of Environmental Design and Management, OAU, Ile-Ife, Nigeria, 2, pp.342-345.
58. Johneston, R. J., 2000, The Dictionary of Human Geography, 4th edition, Wiley Blackwell.
59. Kamete, A., 2012, Interrogating Plannings Power in an African City: Time foe reorientation?, Journal of Planning Theory, No. 11(1).
60. Klosterman, R.E., 1985, Arguments for and against planning, Town Planning Review, 561.
61. Kuminoff N.V., Smith V.K., Timmins C., 2013, The new economics of equilibrium sorting and policy evaluation using housing markets, Journal of Economic Literature, 514.
62. Kuminoff N.V., Smith V.K., Timmins C., 2013, The new economics of equilibrium sorting and policy evaluation using housing markets, Journal of Economic Literature, 514.
63. Lai, L.W.C., 1998, The leasehold system as a means of planning by contract: the case og Hong Kong, Town Planning Review, 693.
64. Manganelli, Benedetto, Murgante, Beniamino, 2017. The Dynamics of Urban Land Rent in Italian Regional Capital Cities, Land 2017, 63.
65. Moore, T., 1978, Why allow planners to do what they do? A Justification from economic theoty, Journal of the American Institute of planners, 44.
66. Pacione, M., 2001, Urban Geography, a Global Perspective. London: Routledge.
67. Pardal, S., 2006a, The appropriation of territory, Critique of RAN's diplomas and of REN in Portuguese, Ingenium Edic¸ ões, Lda., Order of Engineers, pp.167.
68. Rebelo, Emilia Malcata, 2009, Land economic rent computation for urban planning and fiscal purposes , Land Use Policy 26 2009 521–534.
69. Richardson, H.W.,Gordon, P., 1993, Market Planning: oxymoron or comn sense?, APA Journal, Summer.
70. Sorensen, A.D., Day, R.D., 1981, Liberating planning, Town Planning Review, 524.
71. Thang Dao, Nguyen, 2018, Feldstein meets George: Land rent taxation and socially optimal allocation in economies with environmental externality, Resource and Energy Economics, 53.
72. Yang, S., Hu, S., Wang, S., Zou, L., 2020, Effects of rapid urban land expansion on the spatial direction of residential land prices: Evidence from Wuhan, China, Habitat International,Volume 101.
73. Yazgi, B., Dokmeci, V. 2007. Analysis of Housing Prices in the Metropolitian Area of Istanbul, Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, İstanbul, 2007.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق