دوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1401 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 187-169 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

شهرکی محمدرضا، عابدی سروستانی احمد. محدودیت های سازگاری روستاییان با تغییر اقلیم در مناطق کوهستانی استان گلستان. مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1401; 3 (3) :169-187

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-340-fa.html


1- دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
2- دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران ، abediac@yahoo.com
چکیده:   (1137 مشاهده)
سازگاری با نوسانات آب و هوایی یکی از مناسب­ترین راهبردها برای کاهش آسیب­پذیری از تغییر اقلیم محسوب می­شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی محدودیت­های سازگاری اجتماعات روستایی با تغییر اقلیم در استان گلستان انجام شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 1158 خانوار در 10 روستای واقع در ناحیه کوهستانی حوضه آبخیز اوغان بودند که 290 نفر با روش طبقه­بندی­شده تصادفی بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه جمع­­آوری و با نرم­افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میزان محدودیت سازگاری با تغییر اقلیم در حد متوسط بود و بیشترین و کمترین محدودیت­ها به ترتیب با جنبه­های «اقتصادی» و «فیزیکی» ارتباط داشت. محدودیت­ سازگاری با تغییر اقلیم در بین افراد مجرد و همچنین افرادی کمتر بود که در تعاونی­ها و تشکل­ها عضویت داشتند و از مروجان و تسهلیگران استفاده کرده­ بودند. در عین حال، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و همچنین کسانی که در دوره­های آموزشی حضور نداشتند­ با محدودیت­های بیشتری برای سازگاری با تغییر اقلیم روبه­رو بودند. افزایش دسترسی مردم محلی به مروجان و تسهیلگران و استفاده آنان از برنامه­ های آموزشی و ترویجی، عضویت در تعاونی­ها و تشکل­ها و همچنین راه­اندازی صندوق­های اعتباری ­خرد روستایی از پیشنهادات تحقیق حاضر برای کاهش محدودیت­های سازگاری با تغییر اقلیم می­باشد.
متن کامل [PDF 1531 kb]   (252 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/5/1 | پذیرش: 1401/6/10

فهرست منابع
1. Abdollahzadeh, G.H., Azderpour, A.R., & Sharifzadeh, M.S., 2016. Investigation of villagers' perception of climate change and adaptation strategies in Zabul city, Journal of Geography and Environmental Planning, No. 4, PP. 85-106. (In Persian).
2. Abedi Sarvestani, A., & Shahvali, M., 2008. Ecology and ethics: Some relationships for nature conservation. Journal of Applied Sciences, Vol. 8. No. 4. PP. 715-718.
3. Abid, M.E.A., Scheffran, J., Schneider, U.A., & Ashfaq, M., 2015. Farmers’ perceptions of and adaptation strategies to climate change and their determinants: The case of Punjab Province, Pakistan. Earth System Dynamics, Vol. 6. No. 1. PP. 225-243.
4. Ali, M.F., Ashfaq, M., Hassan, S., & Ullah, R., 2019. Assessing indigenous knowledge through farmers’ perception and adaptation to climate change in Pakistan. Pol J Environ Stud, Vol. 29. No. 1. PP. 525-532.
5. Antwi-Agyei, P., & Nyantakyi-Frimpong, H., 2021. Evidence of climate change coping and adaptation practices by smallholder farmers in Northern Ghana. Sustainability, Vol. 13. No. 3. PP. 1308.
6. Azizi-Khalkhili, T., Zamani, G.H., & Karmi, E., 2015. Farmers' adaptability to climate fluctuations: Existing problems and obstacles and proposed solutions, Journal of Economics and Agricultural Development, No. 3. PP. 148-159. (In Persian).
7. Barnett, J., Evans, L.S., Gross, C., Kiem, A.S., Kingsford, R.T., Palutikof, J.P., & Smithers, S.G., 2015. From barriers to limits to climate change adaptation: Path dependency and the speed of change. Ecology and Society, Vol. 20. No. 3. https://www.jstor.org/stable/pdf/26270227.pdf.
8. Behmanesh, B., Abedi Sarvestani, A., Sharafatmandrad, M., Shahraki, M., & Hajili-Davaji, A. 2016. Assessment of rangeland degradation indicators using exploiters’ view between authorized and unauthorized exploiters (Case Study: Saryqmish winter rangelands, Golestan Province, Iran). Desert, Vol. 21. No. 2. PP. 105-113. doi: 10.22059/jdesert.2016.60346.
9. Below, T.B., Mutabazi, K.D., Kirschke, D., Franke, C., Sieber, S., Siebert, R., & Tscherning, K., 2012. Can farmers’ adaptation to climate change be explained by socio-economic household-Level variables? Global Environmental Change, Vol. 22. No. 1. PP. 223-235.
10. Chingombe, W., & Musarandega, H., 2021. Understanding the logic of climate change adaptation: Unpacking barriers to climate change adaptation by smallholder farmers in Chimanimani District, Zimbabwe. Sustainability, Vol. 13. No. 7. 3773.
11. Eisenack, K., Moser, S.C., Hoffmann, E., Klein, R.J., Oberlack, C., Pechan, A., & Termeer, C.J., 2014. Explaining and overcoming barriers to climate change adaptation. Nature Climate Change, Vol. 4. No. 10. PP. 867-872.
12. Fadairo, O., Williams, P. A., & Nalwanga, F.S., 2020. Perceived livelihood impacts and adaptation of vegetable farmers to climate variability and change in selected sites from Ghana, Uganda and Nigeria. Environment, Development and Sustainability, Vol. 22. No. 7. PP. 6831-6849.
13. Feleke, F. B., Berhe, M., Gebru, G., & Hoag, D., 2016. Determinants of adaptation choices to climate change by sheep and goat farmers in Northern Ethiopia: the case of Southern and Central Tigray, Ethiopia. SpringerPlus, Vol. 5. No. 1. PP. 1692.
14. Ghambarali, R., papzan, A., & Afsharzadeh, N., 2012. Analysis of farmers’ perception of climate changes and adaptation strategies. Journal of Rural Research, Vol. 3. No. 11. PP. 192-213. (In Persian). doi: 10.22059/jrur.2012.29226.
15. Gedefaw, M., Girma, A., Denghua, Y., Hao, W., & Agitew, G., 2018. Farmer's perceptions and adaptation strategies to climate change, its determinants and impacts in Ethiopia: Evidence from Qwara District. J. Earth Sci Clim Change, Vol. 9. No. 481. PP. 2-11.
16. GDNWMGP., 2014. Booklet of the International Carbon Sequestration Project of Oghan, Golestan Province. Gorgan: General Directorate of Natural Resources and Watershed Management of Golestan Province. (In Persian).
17. Gifford, R., Kormos, C., & McIntyre, A., 2011. Behavioral dimensions of climate change: Drivers, responses, barriers, and interventions. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Vol. 2. No. 6. PP. 801-827.
18. Guodaar, L., & Asante, F., 2018. Using a factor analysis to understand climate adaptation barriers impeding smallholder tomato farmers in the Offinso North District, Ghana. Cogent Food & Agriculture, Vol. 4. No. 1. PP. 1504507.
19. Hooshmandan-Moghadamfard, Z., Shams, Al., Yaqoubi, J., Saba, J., & Asakreh, H., 2019. Investigating factors influencing farmers' adaptation behaviors to climate change in Zanjan province. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, No.3, PP. 251-231. (In Persian).
20. Huang, C., Vaneckova, P., Wang, X., FitzGerald, G., Guo, Y., & Tong, S., 2011. Constraints and barriers to public health adaptation to climate change: A review of the literature. Am. J. Prev. Med., No. 40. PP. 183-190.
21. IPCC., 2014. Summary for Policymakers. In Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Summaries, Frequently Asked Questions, and Cross-Chapter Boxes; A Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; World Meteorological Organization: Geneva, Switzerland, 2014.
22. Jafari Shalamzari M., Sheikh, V.B., Saadodin, A., & Abedi Sarvestani, A. 2016. Public perception and acceptability toward domestic rainwater harvesting in Golestan, limits to up-scaling. Ecopersia, Vol. 4. No. 3. PP.1437-1454.URL: http://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-1499-en.html.
23. Jones, L., & Boyd, E., 2011. Exploring social barriers to adaptation: Insights from Western Nepal. Global Environmental Change, Vol. 21. No. 4. PP. 1262-1274.
24. Khaledi, F., Zarafshani, K., Mirakzadeh, A.A., & Sharafi, L., 2015. Factors influencing on farmers’ adaptive capacities to climate change (wheat farmers in Sarpole Zahab township, Kermanshah province). Journal of Rural Research, Vol. 6. No. 3. PP. 655-678. doi: 10.22059/jrur.2015.56064. (In Persian).
25. Khanal, U., Wilson, C., Hoang, V. N., & Lee, B., 2018. Farmers' adaptation to climate change, its determinants and impacts on rice yield in Nepal. Ecological Economics, No. 144. PP. 139-147.
26. Khosravi, M., & Mirdeylami, S., 2009. Surveying of Change in Some Elements of Climate in Golestan Province Using Kendall. Geographic Thought, Vol. 3. No. 5. PP. 10-27. (In Persian).
27. Kolikow, S., Kragt, M.E., & Mugera, A.W., 2012. An interdisciplinary framework of limits and barriers to climate change adaptation in agriculture. Working Paper, School of Agricultural and Resource Economics, University of Western Australia, (1202).
28. Mahboobi M., Shamkouiyan S., & Abdollazadeh G.H., 2018. Measurement the farmer’s vulnerability and readiness for facing with drought conditions, Case: Kashmar County. Geographic Space, Vol. 18. No. 62. PP. 171-190. http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2188-fa.html. (In Persian).
29. Mertz, O., Mbow, C., Reenberg, A., & Diouf, A., 2009. Farmers’ perceptions of climate change and agricultural adaptation strategies in rural Sahel. Environmental Management, No. 43. PP. 804-816.
30. Nguyen, T.H., Sahin, O., & Howes, M., 2021. Climate change adaptation influences and barriers impacting the Asian agricultural industry. Sustainability, Vol. 13. No. 13. PP. 7346.
31. Nkuba, M.R., Chanda, R., Mmopelwa, G., Adedoyin, A., Mangheni, M.N., Lesolle, D., & Kato, E., 2020. Barriers to climate change adaptation among pastoralists: Rwenzori Region, Western Uganda. African Handbook of Climate Change Adaptation, 1-18.
32. Nyahunda, L., & Tirivangasi, H.M., 2019. Challenges faced by rural people in mitigating the effects of climate change in the Mazungunye Communal Lands, Zimbabwe. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, Vol. 11. No. 1. PP. 1-9.
33. Otitoju, M.A., & Enete, A.A., 2016. Climate change adaptation: Uncovering constraints to the use of adaptation strategies among food crop farmers in South-West, Nigeria using principal component analysis (PCA). Cogent Food & Agriculture, Vol. 2. No. 1. PP. 1178692.
34. Ozor, N., Madukwe, M.C., Enete, A.A., Amaechina, E.C., & Onokala, P., 2010. Barriers to climate change adaptation among farming households of Southern Nigeria. Journal of Agricultural Extension, Vol. 14. No. 1. PP.
35. Patt, A., & Gwata, C., 2002. Effective seasonal climate forecast applications: Examining constraints for subsistence farmers in Zimbabwe. Global Environmental Change, Vol. 12. No. 3. PP. 185-195.‌
36. Pickson, R.B., & He, G., 2021. Smallholder farmers’ perceptions, adaptation constraints, and determinants of adaptive capacity to climate change in Chengdu. SAGE Open, Vol. 11. No. 3. PP. 21582440211032638.
37. Productivity Commission. 2012. Barriers to Effective Climate Change Adaptation: Report No. 59; Final Inquiry Report; Productivity Commission: Canberra, Australia, 2012.
38. Ribot, J.C., 2002. Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation. Washington, DC: World Resources Institute.
39. Robert, M., Thomas, A., & Bergez, J.E., 2016. Processes of adaptation in farm decision-making models. A review. Agronomy for Sustainable Development, Vol. 36. No. 4. PP. 1-15.
40. Robinson, G., Bardsley, D., Raymond, C., Underwood, T., Moskwa, E., Weber, D., Waschl, N., & Bardsley, A.M., 2018. Adapting to climate change: Lessons from farmers and peri-urban fringe residents in South Australia. Environments, Vol. 5. No. 3. PP. 40-56.
41. Sadeghi-Moghadam, F., Molanorouzi, S.M., 2016. Investigating existing problems and obstacles and providing suggested solutions for farmers to adapt to climate fluctuations, 8th International Conference on Sustainable Agriculture in Environment, Food, Energy and Industry, Tehran. (In Persian).
42. Silvestri, S., Bryan, E., Ringler, C., Herrero, M., & Okoba, B., 2012. Climate change perception and adaptation of agro-pastoral communities in Kenya. Regional Environ Change, No. 12. PP. 791-802.
43. Soleimani, M., Rahimi, D., & Yazdanpanah, H., 2021. Climate Change Adaptation Strategy in Agriculture (Rostam County). Journal of Natural Environmental Hazards, Vol. 10. No. 29. PP. 19-32. doi: 10.22111/jneh.2020.32681.1598. (In Persian).
44. Ullah, W., Nihei, T., Nafees, M., Zaman, R., & Ali, M., 2018. Understanding climate change vulnerability, adaptation and risk perceptions at household level in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. International Journal of Climate Change Strategies and Management: https://www.emerald.com/insight/content/doi/ 10.1108/IJCCSM-02-2017-0038/full/html.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق