دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 122-103 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

یگانه افشین، بکائی آذر، رزمجو یاسر. تحلیلی بر عوامل جغرافیایی موثر در الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: روستاهای پلکانی شهرستان خلخال). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1401; 3 (4) :103-122

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-376-fa.html


1- دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. ، afshinyeganeh73@gmail.com
2- دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
3- دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده:   (1082 مشاهده)
ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های روستایی تحت تاثیر عوامل گوناگونی است، این عوامل به دو دسته عوامل طبیعی و انسانی تقسیم می‌شوند، که تاثیر آنها بر ساخت و الگوی این سکونتگاه­ها غیرقابل انکار است. تغییرات صورت گرفته در الگو و شیوه معماری مسکن روستایی بسیار زیاد و به شکل‌های مختلفی رخ داده است. بررسی نقش عوامل طبیعی و انسانی در الگوی مسکن روستایی و تعیین میزان همبستگی این عوامل با مسکن روستایی هدف عمده پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می­باشد. در بخش اول نتیجه مطالعات نشان می‌دهد، عوامل طبیعی نقش بسیار موثری در­ الگوی مسکن روستایی در این منطقه داشته است. از این رو در بین عوامل طبیعی، توپوگرافی خاص منطقه، نقش پر رنگتری نسبت به دیگر عوامل محیطی داشته‌ است. در بین عوامل انسانی نیز  عامل فرهنگی_اجتماعی بیشترین تاثیر را بر الگوی مسکن روستایی داشته است. جامعه آماری تحقیق 5 روستای پلکانی شهرستان خلخال با 10650 نفر جمعیت در قالب 1940 خانوار می‌باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 320 خانوار روستایی انتخاب شده است، که به صورت نمونه‌گیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتهاند. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که ارتباط معنیدار و نسبتا قوی با ضریب 675/0 بین عوامل انسانی و الگوی مسکن روستایی در محدوده مورد مطالعه وجود دارد، به نحوی که شاخص فرهنگی اجتماعی حدود 8/58 درصد بر الگوی مسکن را تبیین میکند.
متن کامل [PDF 1729 kb]   (311 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/4/7 | پذیرش: 1401/7/16

فهرست منابع
1. Ahmadi, Sh. 2020. Investigating factors affecting rural biological settlements, sustainability, development and environment, Vol 1, No. 1, pp. 29-50. (In persian)
2. Anabestani, A A. 2012. Estimating the impact of rural housing patterns on cultural changes in the lives of villagers (case example: Binalud city), Geography and Environmental Planning Journal, Volume 26, Number 2, pp. 277-298. (In persian).
3. Anabestani, A A. 2019. The effectiveness of the rural housing model on rural cultural and social changes (case example: Neka city), Space Economy and Rural Development Quarterly, Volume 5, Number 16, pp. 21-42. (In persian).
4. Azmi, A. Rahmani, H. Salehi, S. 2018. Investigating the causes and effective factors in improving the quality of rural housing (case study: Oraman section of Sarvabad city), Journal of Rural Research and Planning, year 8, number 4. (In persian).
5. Buzrajmohri, Kh. Erfani, Z. Sadeghlou, T. 2018. Architecture and design and its role in the quality of rural housing, Islamic and historical architecture and urban planning research conference in Iran. (In persian)
6. Echoes' Ethos Noel, Prof. (2018): Adeyemi Ekudayo Adeyinka, Ataman Eugene Hematite “Causal Factors in Evolving Housing Typologies in Benin Traditional Architecture”, Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences Vol.2, No.4, PP.1-14.
7. Ghorbani, F. Heydarnetaj, V. 2016. Investigating the role of climatic factors in the formation of rural texture and housing in a temperate and humid climate (a case study of Diva Babol village), Islamic and Historical Architecture and Urban Planning Research Conference of Iran. (In persian).
8. Hacihasanoglu, I., And Hacihasanoglu, O. (2016), Cultural processes and physical change in Sisli—Istanbul. Habitat International, Vol (30) No (4): pp 902-915.
9. Haeri Mazandarani, Mohammad Reza (2008), House, Culture, Nature: Architectural Review of Historical and Contemporary Houses, Publications of Urban Planning and Architecture Study and Research Center (Tehran). (In persian).
10. Hasani Mehr, S. S. 2009. Studying the structure of rural settlements in relation to important geographical factors in the villages of Astara, Natural Geography Quarterly, third year, number 9, pp. 101-116. (In persian).
11. Heydarian, M. 2012. Analysis of the role of natural factors in the spatial distribution of prehistoric settlements in Sungar Plain. Iranian Archaeological Researches, third volume, number 4, pp. 152-139. (In persian).
12. Housing Foundation of the Islamic Revolution of Iran 1995, Rural Houses of Iran, Vice-Chancellor of Reconstruction and Rural Housing, Office of Rural Housing Studies and Research (Tehran). (In persian)
13. Iran Statistics Center. 2016. general population and housing census of Khalkhal county.
14. Islamic Revolution Housing Foundation 2010, Village Houses of Iran, Rural Housing and Reconstruction Deputy, Office of Rural Housing Studies and Research (Tehran). (In persian)
15. Jafar Biglo, M. Qadiri Masoum, M. Bakhshi, Z. Mousavi, M. 2012. "The role of natural factors in the spatial distribution of rural settlements in Torbat Jam". Rural Economy and Development Quarterly, No. 2 of 4, pp. 33-54. (In persian).
16. Khakpour, M. Eshghi, H. 2012. Investigating the impact of social and cultural factors on the physical fabric of Gilan villages, Maskan and Village Environment Journal, No. 148, pp. 3-20. (In persian).
17. Khomri, J.2019. evaluation of native patterns of rural housing in relation to environmental factors, a case study of rural areas of Sistan, the second international conference on the development of geography and tourism sciences and sustainable development, Tehran. (In persian).
18. Michael E. Smith. (2017): “HOUSING IN PREMODERN CITIES: Patterns of Social and Spatial Variation”, Arch net-IJAR, Vol. 8, Issue 3, (207-222).
19. Mohammadi Yeganeh, B. Ainali, J. Manbari, P. 2019. Analysis of factors influencing livelihood-oriented housing developments in peri-urban areas (Case: Settlements of Miracles Village, Zanjan City), Journal of Development of Peri-Urban Spaces, second year, number 1, pp. 126- 105. (In persian).
20. Mohed, Kh. 2003. Knowledge and Design of the Village, Navid Shiraz Publications, first edition (Shiraz). (In persian).
21. Mohed, Kh. 2012. Investigating the role of climate and environment in the formation of rural housing in Fars province, Rural Housing and Environment Quarterly, Volume 32, Number 141, pp. 37-50. (In persian).
22. Mostofiul-Mamalaki, R. Sarai, M. Shakri, Y. 2019. Identification and explanation of factors affecting the housing pattern in coastal cities (case example: Bushehr city), Urban Planning Journal, Islamic Azad University, Mardasht Branch, Volume 11, Number 43. pp. 115-130. (In persian).
23. Mousavi Kohpar, S. M. Heydarian, M. Aghaari Heer, M. Vahdatinasab, H. Khatib Shahidi, H. Nistani, J. 2013. Analysis of the role of natural factors in the spatial distribution of ancient sites in Mazandaran Province, Natural Geography Research, Volume 43, No. 75, pp. 80-99. (In persian).
24. Saeedi, A. 2014. Basics of Rural Geography, Samt Organization Publications, 15th edition, Tehran. (In persian).
25. Safaripour, M. Naseri, D. 2014. monitoring land cover changes using remote sensing and geographic information system (case study: Khojin Khalkhal watershed), Environmental Science and Technology Quarterly, Volume 22, Number 3, pp. 393-393. (In persian).
26. Saligheh, M. 2003. Modeling climate-compatible housing for Chabahar city, Geography and Development Quarterly, Volume 2, Number 4, Pages 170-147. (In persian).
27. Sartipipour, M. 2008. Pathology of rural architecture towards desirable settlements, Rural Housing and Environment Quarterly, Volume 139, pp. 2-13. (In persian).
28. Sendich, B., (2006). Planning and Urban Standard, Rutledge, Newgersy.
29. Song, Mingjie. Wu, Yuling, Chen, Lu (2020), Does the land titling program promote rural housing land transfer in China? Evidence from household surveys in Hubei Province, Land Use Policy, Volume 97, September 2020, 104701.
30. Stelaji, A. Ghadiri Masoum, M. 2004. Investigating the geographical factors in the establishment system of rural settlements with an emphasis on quantitative techniques (case study: Vilkij District of Namin County)". Journal of Geographical Research, No. 53, pp. 121-136. (In persian).
31. Turgat, H. (2001), Culture, continuity and change: Structural analysis of the housing pattern in squatter settlement, Global Environment Research (GBER).NO (1): PP 17-25.
32. Walelign. S. Z, Pouliot. M, Larsen. H. O, and Smith-Hall. C, (2016). Combining Household Income and Asset Data to Identify Livelihood Strategies and Their Dynamics, Journal the Journal of Development Studies, 53(6): 769- 787
33. Walker, A. (2001), the social context of built form: The case of informal housing production in Mexico City, Working paper No (114), University College London: pp 16-18.
34. Zahari, M. 1998. investigation of physical-physical characteristics of rural dwellings (in terms of desirability and undesirability) and their relationship with natural factors (case example: northern and southern slopes of Mishu Mountain), Geography and Planning Journal, No. 7, pp. 159-176. (In persian).
35. Zahiri, M. 2007. an analysis of the relationship between environmental factors and the desirability of the physical structure of rural dwellings (case study: East Azarbaijan Province), Geography and Planning Journal, No. 29, pp. 163-190, Tabriz University. (In persian).
36. Zargar, A. 2008. Introduction to the understanding of rural architecture in Iran, Shahid Beheshti University Publications, fifth edition (Tehran). (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق