دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1399 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 65-53 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Badko B, Ghasemi Siani M, Ranjbaraki A, Shambiati M H, Shakiba A. Assessing the Livelihood Capital of Mountainous Villages with a Sustainable Livelihood Approach (Case study: Kouhshah Rural District, Ahmadi District -Hormozgan). JGSMA 2020; 1 (3) :53-65
URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-73-fa.html
بادکو بهروز، قاسمی سیانی محمد، رنجبرکی علی، شام بیاتی محمد حامد، شکیبا احمد. سنجش سرمایه های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: دهستان کوه شاه، بخش احمدی ـ هرمزگان). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1399; 1 (3) :53-65

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-73-fa.html


1- عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، کرمانشاه، ایران.
2- عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران. ، m.ghasemi@acecr.ac.ir
3- عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
4- کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، کرمانشاه، ایران.
چکیده:   (3860 مشاهده)
بررسی مسئله فقر در جوامع بشری حاکی از آن است که روستاییان از فقیرترین و آسیب­پذیرین گروه­های انسانی هستند و عدم توجه به وضعیت معیشتی آنان می­تواند عدم توسعه­یافتگی در سکونتگاه­های انسانی را دو چندان نماید. به عبارتی، سرمایه‌های معیشتی اساس توانمندی و دخالت روستائیان در سرنوشت فردی و اجتماعی آنها است و شالوده اصلی توسعه جوامع را شکل می‌دهد. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعیت دارایی‌ها و سرمایه‌های معیشتی روستاهای دهستان کوهشاه بخش احمدی با رویکرد معیشت پایدار طراحی شد. بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جامعه محلی گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر، براساس چارچوب معیشت پایدار، سرمایه‌های معیشتی روستاهای کوهستانی منطقه کوهشاه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن بود که میزان دارایی و سرمایه معیشتی در زمینه‌های مختلف انسانی، مالی، فیزیکی، طبیعی، اجتماعی، در روستاهای مورد مطالعه متفاوت است و به دلیل آسیب‌پذیری در زمینه‌های مختلف در طی سال‌های اخیر از میزان دارایی‌های فیزیکی، مالی و طبیعی کاسته شده و بر میزان دارایی‌های اجتماعی و انسانی افزوده شده است.نتایج نشان داده که پایداری سرمایه‌های معیشتی یکسان نیست، سرمایه مالی و فیزیکی با میانگین 1.41 و 2.46 جزو ناپایدارترین سرمایه، و سرمایه اجتماعیو انسانی با میانگین3.68 و 3.25 پایدارترین بعد معیشت در روستاهای مورد مطالعه است. با توجه به نتایج مشخص گردید که وضعیت پایداری در سرمایه‌های معیشتی کل نیز مناسب نیست و این امر زمینه ناپایداری را در روستاهای منطقه فراهم نموده است. نگارندگان در این مقاله به دنبال بیان این نکته هستند که برای خروج ساکنین از چرخه فقر و آسیب‌پذیری و ایجاد پایداری در منطقه و توانمندسازی جامعه محلی، تنها نمی‌توان  با توجه به یک بعد (بعد اقتصادی) از زندگی موفق بود و باید به دارایی و آسیبپذیری آنها از زوایای مختلف انسانی، مالی، فیزیکی، و زیست محیطی توجه نمود. چرا که در این توانمندسازی جامعه محلی در طرح توان افزایی فقط به بعد اقتصادی آن توجه شده است.
متن کامل [PDF 731 kb]   (1147 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/7/29 | پذیرش: 1399/9/22

فهرست منابع
1. اصغری‌ سراسکانرود، صالح، حمید جلالیان، فرهاد عزیزپور و صیاد اصغری سراسکانرود، 1395، انتخاب استراتژی بهینه معیشت پایدار در مواجهه با خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبیTOPSIS-SWOT (مطالعه موردی: مناطق روستائی بخش مرکزی شهرستان هشترود)، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 55، صص 313- 339
2. بریمانی، فرامرز، هادی راستی و اسلام و مسعود محمدزاده، 1395، تحلیل عوامل جغرافیایی موثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه های روستایی، مورد شناسی، شهرستان قصرقند، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه‌ای، شماره 18، ص 85- 96
3. حاجی‌حیسنی، سمیرا، سیدحسن مطیعی لنگرودی، مجتبی قدیری معصوم و علیرضا دربان آستانه، 1398، تحلیل فضایی دارایی‌های معیشتی خانوارهای روستایی مطالعه موردی شهرستان بوئین زهرا، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 51، شماره 3، صص 693- 714
4. خسروزادیان، مریم، منصور غنیان و عباس عبدشاهی، 1395، اولویت بندی بهره‌برداری کشاورزی شهرستان بهبهان بر اساس الگوی معیشت پایدار، فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره 5، پیاگی 19، صص 118- 166
5. دربان آستانه، علیرضا، سید حسن مطیعی لنگرودی و فزرانه قاسمی،1397، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر معیشت پایدار کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان شازند)، فصلنامه روستا و توسعه، سال 21، شماره 4، صص 47- 67
6. سجاسی قیداری، حمداله، طاهره صادقلو و اسماعیل شکوری راد، 1395. سنجش سطح دارایی های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار، مطالعه موردی شهرستان تایباد، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال 5، شماره 1، ص 197- 216
7. سلمانی، محمد، محمدرضا رضوانی، مهدی پورطاهری و فرزاد ویسی، 1390، نقش مهاجرت‌های فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستاییف مطالعه موردی: شهرستان سروآباد استان کردستان، نشریه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 43، شماره 77، صص 111-127
8. شهرکی، محبوبه و مریم شریف‌زاده، 1394، ارزیابی جایگاه آبزی پروری در معیشت پایدار روستایی کشاورزان شهرستان زاهدان، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 6، سال اول، صص 97-116
9. صادق زاده، مینا، محمد صادق اللهیاری و محمد حسین انصاری، 1393. تحلیل سطوح دارایی های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 1، شماره 2، صص 85-97
10. طولابی نژاد، مهرشاد، و ابوذر پایدار 1397. تحلیل ارتباط استراتژی های تنوع تامین معاش با مدیریت اراضی کشاورزی (مورد: مناطق روستایی شهرستان پلدختر)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 16، پیاپی 51، صص 197- 218
11. قدیری‌معصوم، مجتبی، محمدرضا رضوانی، محمود جمعه‌پور و حمیدرضا باغیانی. 1394، سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی، مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 2، پیاپی 12، صص 1- 18
12. نوروزی، مرضیه و داریوش حیاتی، 1395، سازه های موثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه، فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 11، صص 127- 144
13. Approaches of the UK Department for International Development (DFID), CARE, Oxfam and the
14. Carney, D., 1999, Livelihood Approaches Compared: A Brief Comparison of the Livelihoods
15. Chambers, R., 2005, Ideas for Development, Earth Scan Publication, London, Sterling VA
16. Chung, S. & Sou, L. (2012). Customer relationship management and firm performance: an empirical study of freight forwarder services. Journal of Marine Science and Technology, 20(1), 64-72.
17. Economic Change in Rural Southeast Asia: Evidence From Northern Thailand, Working PP. 1.
18. Fang, S. and Hai Yang, Sh. (2012). Relationship analysis between livelihood assets and livelihood strategies: a Heihe River basin example. Sciences in Cold and Arid Regions, 4(3): 0265-0274
19. Geran, J. M., 2000, Social Capital and Coping with Crisis: A Theoretical Framework Linking Social
20. Leio, J., Pradel,. 2016,Determinants of Household Food Access Among Small Farmers in the Andes: Examining the Path, Public Health Nutrition,Vol. 16, No. 1, PP. 139-152
21. Networks and Sustainable Livelihoods, For Growth, Crisis and Resilience: Household Responses to
22. UNDP, A Brief Review of the Fundamental Principles Behind the Sustainable Livelihood Approach
23. of Donor Agencies, in Livelihoods Connect, London: DFID

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق