دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1399 )                   جلد 1 شماره 4 صفحات 87-69 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zanganehasadi M A, Saadatifar R, Golimokhtari L. Effects of Geomorpholosites in Mountainous Area on Tourism Development (The Case of: Northwest of Neishabour-Firoozeh City). JGSMA 2021; 1 (4) :69-87
URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-95-fa.html
زنگنه اسدی محمدعلی، سعادتی فر رضا، گل مختاری لیلی. بررسی اثرات ژئومورفوسایت های مناطق کوهستانی در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شمال غرب نیشابور ـ شهر فیروزه). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی 1399; 1 (4) :87-69

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-95-fa.html


1- دانشیار گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. ، Ma.zanganehasadi@hsu.ac.ir
2- دانشجوی دکتری گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
3- استادیار گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
چکیده:   (1499 مشاهده)
ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم رویکردی مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره­ی پدیده­های منحصر به فرد طبیعی در چارچوپ شناسایی ژئومورفوسایت­ها است. یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید، توسعه صنعت توریسم بر مبنای پایش مکان­های طبیعی متنوع، مفرح و جاذب گردشگر با سطح دسترسی مناسب است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات ژئومورفوسایت­ها در توسعه گردشگری منطقه شمال­غرب نیشابور و شهر فیروزه استان خراسان رضوی طراحی شد. نوع تحقیق کاربردی بود و با روش توصیفی ـ تحلیلی و با فن پیمایش میدانی و تحلیل اسناد معتبر و مدل کومانسکوپتانسیل­های ژئوتوریستی شامل ژئوسایت­ها، ژئومورفوسایت­ها و نیز سایت­های فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. در مجموع از 50 جاذبه گردشگری موجود در منطقه 36 ژئوسایت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته­ها نشان داد با توجه به بررسی ارزش­های کلی ژئوسایت­ها، معدن فیروزه با امتیاز 87 درصد رتبه اول، آبشار بار با امتیاز 83 در رتبه دوم و معادن نمک با امتیاز81 رتبه سوم را در توسعه گردشگری منطقه دارا هستند. در ارزیابی از 36 ژئوسایت فقط 6 مورد رتبه کمتر از 50 درصد داشته­اند و علاوه بر ژئوسایت­های طبیعی، سایت­های فرهنگی و اقتصادی نیز اهمیت زیادی در جذب گردشگری منطقه دارا بودند. این نتایج بیانگر آنست که وجود سایت­های مختلف و متنوع گردشگری در منطقه شمال­غرب نیشابور و شهر فیروزه (با قدمت هفت هزار ساله) که امکان بازدید طیف­های مختلف گردشگران را ایجاب می­کند، می­تواند حاکی از پتانسیل منطقه برای تبدیل شدن به قطب ژئوپارک و ژئوتوریسم کشوری باشد.
متن کامل [PDF 1133 kb]   (515 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/27 | پذیرش: 1399/11/1

فهرست منابع
1. احراری ‌روی، محی‌الدین؛ شاهرخی خرگردی، ژیلا، 1387. "زمین گردشگری در چابهار"، فصلنامه علوم زمین، شماره 67، صص 46ـ 53.
2. اربابی‌سبزواری، آزاده، 1393. "ارزیابی توانمندی‌ها و قابلیت‌های ژئوتوریسم در توسعه پایدار (مطالعه موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه)". فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 26، صص 70ـ 49.
3. ایلدرمی، علیرضا؛ محمدپناه مقدم، مهران، 1398. "مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش با استفاده از مدل فلوئنت (مطالعه موردی دامنه شمالی الوند همدان)". فصلنامه پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، دوره 7، شماره 4 (28)، صص 141ـ 125.
4. آرا، هایده؛ شاهوردی قهفرخی، شعله؛ خرازی، پوریا و کیانیان، محمدکیا، 1393. "ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم‌های انحلالی براساس مدل اصلاح شده پرالونگ (کوچین) و مدل پرالونگ (مطالعه موردی: سه غار سرآب، سیدعیسی و چهل پله در استان چهارمحال و بختیاری". فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 25، صص 151ـ 1.
5. پروندی، جواد، 1389. جغرافیای طبیعی ایران، قابل دسترس در سایت:
6. http://5geography5.blogfa.com/post/30
7. ثروتی، محمدرضا، قاسمی، افشان، 1387. "راهبردهای ژئوتوریسم در استان فارس". فصلنامه فضای جغرافیایی، پیاپی 24، صص 49ـ 23.
8. ثروتی، محمدرضا، کزازی، الهام، 1385. "ژئوتوریسم و فرصت های برنامه ریزی آن در استان همدان". فصلنامه فضای جغرافیایی، پیاپی 16، صص 38ـ1.
9. ثنایی‌مبین، نرگس؛ زنگنه‌اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، 1392. "بررسی قابلیت‌های محیطی حوضه‌های آبی دامنه جنوبی توچال برای تبدیل به ژئوپارک". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه‌ای، شماره 9، صص 110ـ 97.
10. خانی، فضیله؛ غریب‌زاده، قاسم، 1389. "به کارگیری مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت گردشگری در مناطق جغرافیایی، مطالعه موردی شهر بوشهر". جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 2، شماره 4، صص 63ـ 49.
11. رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد، 1388. شناخت گردشگری. اصفهان: انتشارات چهار باغ.
12. زندمقدم، محمدرضا، 1388. "بررسی توانمندی‌های دشت کویر به عنوان ژئوپارک بزرگ ایران مرکزی و نقش آن در توسعه پایدار استان سمنان”. فصلنامه آمایش محیط، شماره 6، صص 118ـ 99.
13. زنگنه اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ شایان یگانه، علی اکبر (1395). نگرشی نوین در ارزیابی ژئومورفوسایت ها و ژئوسایت ها در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره ، صص64-41.
14. زنگی‌آبادی، علی؛ عیدی‌وند، لاله؛ حیدری‌پور، اسفندیار، 1391. "تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه گردشگری با استفاده از مدل Topsis"، مجله جغرافیا و توسعه شهری، شماره 1، صص 73-51.
15. سعادتی‌فر، رضا، 1387. بررسی نقش پدیده‌های ژئومورفولوژی حوضه اندراب نیشابور در فعالیت‌های اقتصادی منطقه. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیط، دانشگاه حکیم سبزواری.
16. سلمانی، محمد؛ اروجی، حسن، اوسطی، امیرصادق، رحیمی‌هرآبادی، سعید، 1397. ارزیابی قابلیت‌های ژئوتوریستی ژئومورفوسایت‌های مناطق خشک (مورد شناسی: مناطق کویری و بیابانی شهرستان طبس)". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، سال 8، شماره 28، صص 256ـ 235.
17. شایان‌یگانه، علی اکبر؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، 1398. ژئوپارک: اصول و کاربرد. سبزوار: انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری.
18. شایان‌یگانه، علی اکبر؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، 1395. "بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی". جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. دوره 27، شماره 4 (64)، صص 56ـ 41.
19. صالحی، صادق؛ افلاکی، زینب؛ موسی‌زاده، حسین؛ زنگی‌آبادی، زینب، 1395. ارزیابی ژئوسایت های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکولاس (مطالعه موردی: روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری)". پژوهش‌های روستایی، دوره هفتم، شماره 2 (26)، صص 315ـ 300.
20. ضرغام بروجنی، حمیده و نیک‌بین، مهنا، 1391. "سنجش پایدار توسعه گردشگری در جزیره کیش"، 20، 168-137.
21. قالیباف، محمدباقر، محمد شعبانی‌فرد، 1390. "ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری براساس مدل‌های تصمیم‌گیری چند متغیره (مطالعه موردی: شهر سنندج)". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره2، صص 173-147.
22. گلی‌مختاری، لیلا؛ بهرام آبادی، الهام؛ سلگی، لیلا، 1397. "بررسی تطبیقی توانمندی‌های ژئوتوریسم شهرستان الشتر با استفاده از مدل-های پرالونگ و پریرا". فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 52، صص 96ـ 69.
23. مرکز آمار ایران، 1395. سرشماری نفوس و مسکن، استان خرسان رضوی.
24. مقصودی، مهران، عرب‌‌عامری، علیرضا، 1396. "ارزیابی کمّی ژئوسایت‌های نمکی استان سمنان با روش‌های بریلها و پرالونگ با تأکید بر ژئوسایت‌های غرب استان". پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره 49، شماره 2 (100)، صص 258ـ 241.
25. میرحسینی، سید محمد؛ عابدپور، زهرا؛ شاکری، فاضل، 1394، "قابلیت‌های زمین گردشگری (ژئوتوریسم) چشمه‌های آبگرم و معدنی ایران"، فصلنامه جغرافیای طبیعی، دوره 8، شماره 28، صص 115ـ 101.
26. مهدوی، داوود؛ فیض‌هفشجانی، مژگان؛ آهنکوب، مریم، 1396. "ارزشیابی و تحلیل جاذبه‌های زمین گردشگری (ژئوتوریستی) منطقه اردل برای توسعه صنعت گردشگری با الگوی نیکولاس". فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، دوره 7، شماره 1 (24)، صص 39ـ 21.
27. نکوئی صدری، بهرام، 1393. مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران. تهران: انتشارات سمت.
28. نوحه‌گر، احمد؛ روستا، حسین؛ ریاهی، سمانه؛ بهنام‌مرشدی، حسن، 1394. "ارزیابی پتانسیل‌های ژئومورفوتوریستی ژئوپارک قشم با استفاده از روش پرالونگ". دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال سوم، شماره 5، صص 44ـ 27.
29. ویسی، فرهاد، نیکخواه ، چنور، 1397. "واکاوی نقش گردشگری در معیشت پایدار و معیشت خانوارهای روستای: بخش اورامان سرواباد" ، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 22، شماره 66، صص 329-348.
30. یمانی، مجتبی؛ رحیمی هرآبادی، سعید؛ علیزاده، محمد، 1391." ژئومورفوتوریسم و مقایسه‌ی روش‌های ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها در توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان هرمزگان)". فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 1، شماره 1 (1)، صص 104ـ 83.
31. Castellani,v., 8l sala, s. 2014. Suslainable performance for tourism policy development tourism management, Tourism management, 31 pp. 871-880.
32. Garcia- melon, Monica and Gomez – Navarro Acuna- Dutra, Silvia, 2012. A combined ANP dlephi approach to evaluate sustainb le tourism, Environment impact a ssessment Review, 34, 41-50.
33. Holzar, M., 2010. Tourism and development, the berch disease, Tourism management, 32, pp. 922-933.
34. Hardy, A., Robert, j. Beeton, S. 8l pealson, l., 2002. Suntainable tourism: An over view of the concept and its position in relation to conceptualization of tourism, Journal of sustainable tourism. 80 (6), 475- 469.
35. Huange Jen- hung 8l peng, kua- Hsin 2012. Fuzzy rasch model in Topsis : A new approach for generating fuzzy numbers to assess the competitiveness of the tourism industries in asian countries, Tourism management ,33,pp. 456-465.
36. Hunter, C. 1997. Sustainable tourism as an adaptive paradigm Annals of tourism research, 24,850- 867.
37. Lee cc, chang c. 2008. Tourism development and economic growth: a closer look at panelse tourism management. Tourism management, 29: 280-292.
38. Liu, chui –Hua, Tzenge Gwo –Hshiung, lee, ming huei and lee, po-yeh. 2013. Improving metro airport connection services for tourism development: using hybrid MCD models tourism management perspectives, Tourism management, 6. 95- 107.
39. Reyenard,e. Fontana, Gkozlik, l.scapozca., 2007. A method for assessing (scintific) and (Additional values) of Geomorphosite, Geographica Helvetica jg.61 (2007) / Heft3
40. Risteskia ,M., Kocerskia , J 8l Arnoudove k. 2012. Spatial planning and sustainable tourism as basis for developing competitive tourist Destinations, Procedia and Behavioral sciences, 44, 375-386.
41. Telfer, D. 8L sharply , R., 2008. Tourism and development in the developing world, Routledge, New York.
42. Weaver, D.8l Lawton , l., 2002. Tourism management, and edition Sydney : John wiley and sons Australia
43. Yang, Y and fik, T., 2014. Spatial effects in regional tourism growth , Annals of tourism research , 46, 144-162.
44. Yildirim , B.F. 8L Ozdemir, M . 2013. Multi criteria decision making approach for evaluating tourism destinations in Turkey . Academic Journal of tourism and management researchers, 1,pp. 1-15.
45. Yildirim, O and Ozdemir, M., 2013. Multieriteria decision making approach for evaluating tourism 8l destination in Turkey. Academic Journal of tourism and management research, 1, 1-15.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق