برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوی مکانی- فضایی زیست‌پذیری در نواحی روستایی کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان چورزق شهرستان طارم) (4347 مشاهده)
تعیین تقویم اقلیم گردشگری و آزمون روند تغییرات بر پایه مدل‌های RayMan و ITA (مطالعه موردی: شهرستان پل دختر) (3866 مشاهده)
شناسایی مناطق مستعد فروچاله در حوضه کارستی بیستون ـ پرآو (3396 مشاهده)
خطرات ژئومورفولوژیکی در ژئوتریل ها (مطالعه موردی: منطقه دماوند) (3091 مشاهده)
نقش دامداران در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب) (2992 مشاهده)
نقش شهرهای کوچک در سازمان فضایی و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (2990 مشاهده)
بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) استان لرستان (2857 مشاهده)
تاثیر کاربری اراضی بر پراکنش فضایی جزایر خنک در شهر تهران (2803 مشاهده)
امکانسنجی اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای قلعه قافه پایین مینودشت) (2782 مشاهده)
تحلیل نقش ساختار کالبدی شهر بر زیست‌پذیری محلات (مطالعه موردی: منطقه 1 کلان‌شهر تهران) (2779 مشاهده)
شناسایی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: ولایت بامیان افغانستان) (2769 مشاهده)
بررسی نقش استراتژی‌های توسعه پایدار شهری در مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهرکرد) (2731 مشاهده)
تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهر گرگان) (2719 مشاهده)
تبیین نقش حکمروایی خوب بر تاب آوری شهری (مطالعه موردی: محله امیریه ناحیه 2، منطقه 11 تهران) (2718 مشاهده)
شاخص های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مؤثر در آمایش مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (2715 مشاهده)
بررسی تأثیر بافت های ناکارآمد شهری بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (2706 مشاهده)
تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص های توسعه کشاورزی در استان لرستان (2685 مشاهده)
تاثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی:شهر گرگان) (2664 مشاهده)
نقش فناوری‌های جدید اطلاعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران (2647 مشاهده)
سنجش سرمایه های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: دهستان کوه شاه، بخش احمدی ـ هرمزگان) (2622 مشاهده)
تحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم‌آباد با رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمین (2619 مشاهده)
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان (2609 مشاهده)
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (2606 مشاهده)
سنجش ظرفیت سازگاری سکونتگاه های روستایی پیرامون دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) (2596 مشاهده)
تحلیلی بر عوامل تحقق گردشگری پایدار در شهرهای مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهر خوانسار) (2576 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش فناوری‌های جدید اطلاعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران (1136 دریافت)
نقش دامداران در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب) (1116 دریافت)
شناسایی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در مسیرهای ارتباطی شهرستان پلدختر (936 دریافت)
بررسی تأثیر بافت های ناکارآمد شهری بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (917 دریافت)
تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهر گرگان) (875 دریافت)
سنجش سرمایه های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: دهستان کوه شاه، بخش احمدی ـ هرمزگان) (857 دریافت)
نقش شهرهای کوچک در سازمان فضایی و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (855 دریافت)
نقش نمادها و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد (811 دریافت)
توسعه اقتصادی روستاهای مرزی با تاکید بر بازارچه‌ها (مورد مطالعه: مرز باشماق مریوان) (805 دریافت)
بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) استان لرستان (780 دریافت)
بررسی اثرات ژئومورفوسایت های مناطق کوهستانی در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شمال غرب نیشابور ـ شهر فیروزه) (779 دریافت)
واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی با تأکید بر مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه) (766 دریافت)
بررسی عوامل موثر بر وضعیت گردشگری محور ارتباطی خرم آباد- پلدختر (759 دریافت)
تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص های توسعه کشاورزی در استان لرستان (741 دریافت)
نقش منظر طبیعی و فرهنگی سکونتگاه های کوهستانی در شکل گیری هویت روستایی (مورد مطالعه: شهرستان مریوان) (729 دریافت)
بررسی آماری ـ همدیدی موج‌های گرمایی کم تداوم ایران (715 دریافت)
سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان و ارتباط آن با مخاطرات انسانی (680 دریافت)
ساختار نهادی کژکارکرد و گردشگری نواحی کوهستانی (مورد مطالعه: ناحیه کوهستانی رضوانشهر) (672 دریافت)
شناسایی مناطق مستعد فروچاله در حوضه کارستی بیستون ـ پرآو (637 دریافت)
تحلیل جایگاه شاخص های شهر خلاق در راستای برندسازی و دستیابی به توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: شهر دامغان) (633 دریافت)
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (629 دریافت)
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان (621 دریافت)
امکانسنجی اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای قلعه قافه پایین مینودشت) (612 دریافت)
نقش عناصر اقلیمی در تقویم اقلیم توریست شهر ایلام (598 دریافت)
سنجش ظرفیت سازگاری سکونتگاه های روستایی پیرامون دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) (597 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 3701 بازدید)
درباره نشریه ( 2464 بازدید)
درباره نشریه ( 2424 بازدید)
اطلاعات نشریه ( 2361 بازدید)
تماس با ما ( 2112 بازدید)
انتشار شماره ۱(بهار ۱۳۹۹) ( 2003 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 1403 بازدید)
فرایند پذیرش مقالات ( 1305 بازدید)
مجوزها ( 1229 بازدید)
هیات تحریریه ( 1040 بازدید)
اخلاق انتشار ( 1004 بازدید)
راهنمای دوم ( 386 بازدید)
خوش آمدید ( 5 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
انتشار شماره ۱(بهار ۱۳۹۹) ( 387 چاپ)
درباره نشریه ( 341 چاپ)
درباره نشریه ( 324 چاپ)
تماس با ما ( 322 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 305 چاپ)
اطلاعات نشریه ( 291 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 290 چاپ)
مجوزها ( 271 چاپ)
اخلاق انتشار ( 245 چاپ)
فرایند پذیرش مقالات ( 245 چاپ)
هیات تحریریه ( 205 چاپ)
راهنمای دوم ( 87 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق