برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوی مکانی- فضایی زیست‌پذیری در نواحی روستایی کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان چورزق شهرستان طارم) (4912 مشاهده)
تعیین تقویم اقلیم گردشگری و آزمون روند تغییرات بر پایه مدل‌های RayMan و ITA (مطالعه موردی: شهرستان پل دختر) (4354 مشاهده)
شناسایی مناطق مستعد فروچاله در حوضه کارستی بیستون ـ پرآو (4020 مشاهده)
سنجش سرمایه های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: دهستان کوه شاه، بخش احمدی ـ هرمزگان) (3946 مشاهده)
نقش شهرهای کوچک در سازمان فضایی و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (3921 مشاهده)
بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) استان لرستان (3817 مشاهده)
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (3796 مشاهده)
نقش دامداران در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب) (3667 مشاهده)
تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهر گرگان) (3665 مشاهده)
تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص های توسعه کشاورزی در استان لرستان (3595 مشاهده)
بررسی تأثیر بافت های ناکارآمد شهری بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (3522 مشاهده)
خطرات ژئومورفولوژیکی در ژئوتریل ها (مطالعه موردی: منطقه دماوند) (3512 مشاهده)
امکانسنجی اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای قلعه قافه پایین مینودشت) (3510 مشاهده)
شناسایی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: ولایت بامیان افغانستان) (3486 مشاهده)
تحلیل نقش ساختار کالبدی شهر بر زیست‌پذیری محلات (مطالعه موردی: منطقه 1 کلان‌شهر تهران) (3351 مشاهده)
تاثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی:شهر گرگان) (3343 مشاهده)
نقش فناوری‌های جدید اطلاعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران (3315 مشاهده)
تاثیر کاربری اراضی بر پراکنش فضایی جزایر خنک در شهر تهران (3257 مشاهده)
تبیین نقش حکمروایی خوب بر تاب آوری شهری (مطالعه موردی: محله امیریه ناحیه 2، منطقه 11 تهران) (3238 مشاهده)
شاخص های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مؤثر در آمایش مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (3233 مشاهده)
تحلیل جایگاه شاخص های شهر خلاق در راستای برندسازی و دستیابی به توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: شهر دامغان) (3200 مشاهده)
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر کشت کلزا در استان همدان (3169 مشاهده)
بررسی نقش استراتژی‌های توسعه پایدار شهری در مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهرکرد) (3162 مشاهده)
شناسایی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در مسیرهای ارتباطی شهرستان پلدختر (3151 مشاهده)
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان (3136 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش فناوری‌های جدید اطلاعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران (1430 دریافت)
نقش دامداران در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب) (1356 دریافت)
سنجش سرمایه های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: دهستان کوه شاه، بخش احمدی ـ هرمزگان) (1210 دریافت)
شناسایی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در مسیرهای ارتباطی شهرستان پلدختر (1164 دریافت)
بررسی تأثیر بافت های ناکارآمد شهری بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (1122 دریافت)
نقش شهرهای کوچک در سازمان فضایی و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (1078 دریافت)
تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهر گرگان) (1065 دریافت)
بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) استان لرستان (1064 دریافت)
بررسی اثرات ژئومورفوسایت های مناطق کوهستانی در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شمال غرب نیشابور ـ شهر فیروزه) (1008 دریافت)
واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی با تأکید بر مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه) (991 دریافت)
بررسی عوامل موثر بر وضعیت گردشگری محور ارتباطی خرم آباد- پلدختر (959 دریافت)
توسعه اقتصادی روستاهای مرزی با تاکید بر بازارچه‌ها (مورد مطالعه: مرز باشماق مریوان) (951 دریافت)
نقش منظر طبیعی و فرهنگی سکونتگاه های کوهستانی در شکل گیری هویت روستایی (مورد مطالعه: شهرستان مریوان) (949 دریافت)
نقش نمادها و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد (942 دریافت)
بررسی آماری ـ همدیدی موج‌های گرمایی کم تداوم ایران (938 دریافت)
تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص های توسعه کشاورزی در استان لرستان (919 دریافت)
ساختار نهادی کژکارکرد و گردشگری نواحی کوهستانی (مورد مطالعه: ناحیه کوهستانی رضوانشهر) (894 دریافت)
سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان و ارتباط آن با مخاطرات انسانی (874 دریافت)
تحلیل جایگاه شاخص های شهر خلاق در راستای برندسازی و دستیابی به توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: شهر دامغان) (826 دریافت)
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان (801 دریافت)
امکانسنجی اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای قلعه قافه پایین مینودشت) (792 دریافت)
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (779 دریافت)
شناسایی مناطق مستعد فروچاله در حوضه کارستی بیستون ـ پرآو (772 دریافت)
سنجش ظرفیت سازگاری سکونتگاه های روستایی پیرامون دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) (770 دریافت)
بررسی مقایسه ای ژئومورفوسایت های کارستی استان کرمانشاه با استفاده از مدل های GAM و M-GAM (760 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 4247 بازدید)
درباره نشریه ( 2979 بازدید)
درباره نشریه ( 2939 بازدید)
اطلاعات نشریه ( 2915 بازدید)
انتشار شماره ۱(بهار ۱۳۹۹) ( 2885 بازدید)
تماس با ما ( 2745 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 1876 بازدید)
فرایند پذیرش مقالات ( 1831 بازدید)
مجوزها ( 1697 بازدید)
اخلاق انتشار ( 1411 بازدید)
هیات تحریریه ( 1124 بازدید)
راهنمای دوم ( 744 بازدید)
خوش آمدید ( 5 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
انتشار شماره ۱(بهار ۱۳۹۹) ( 433 چاپ)
درباره نشریه ( 381 چاپ)
تماس با ما ( 372 چاپ)
درباره نشریه ( 365 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 351 چاپ)
اطلاعات نشریه ( 345 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 341 چاپ)
مجوزها ( 308 چاپ)
اخلاق انتشار ( 292 چاپ)
فرایند پذیرش مقالات ( 290 چاپ)
هیات تحریریه ( 226 چاپ)
راهنمای دوم ( 128 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق