برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوی مکانی- فضایی زیست‌پذیری در نواحی روستایی کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان چورزق شهرستان طارم) (3747 مشاهده)
تعیین تقویم اقلیم گردشگری و آزمون روند تغییرات بر پایه مدل‌های RayMan و ITA (مطالعه موردی: شهرستان پل دختر) (3352 مشاهده)
نقش دامداران در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب) (2355 مشاهده)
نقش شهرهای کوچک در سازمان فضایی و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (2332 مشاهده)
تاثیر کاربری اراضی بر پراکنش فضایی جزایر خنک در شهر تهران (2211 مشاهده)
تحلیل الگوهای رشد فضایی شهر خرم‌آباد با رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمین (2179 مشاهده)
تبیین نقش حکمروایی خوب بر تاب آوری شهری (مطالعه موردی: محله امیریه ناحیه 2، منطقه 11 تهران) (2169 مشاهده)
تحلیل نقش ساختار کالبدی شهر بر زیست‌پذیری محلات (مطالعه موردی: منطقه 1 کلان‌شهر تهران) (2149 مشاهده)
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان (2125 مشاهده)
شناسایی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: ولایت بامیان افغانستان) (2089 مشاهده)
تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهر گرگان) (2046 مشاهده)
نقش فناوری‌های جدید اطلاعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران (2045 مشاهده)
بررسی نقش استراتژی‌های توسعه پایدار شهری در مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهرکرد) (2044 مشاهده)
بررسی مؤلفه‌های علّی در انسجام‌بخشی به کالبد شهر (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری کرج) (2035 مشاهده)
تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص های توسعه کشاورزی در استان لرستان (2031 مشاهده)
امکانسنجی اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای قلعه قافه پایین مینودشت) (2029 مشاهده)
بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) استان لرستان (2013 مشاهده)
سنجش ظرفیت سازگاری سکونتگاه های روستایی پیرامون دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) (1988 مشاهده)
بررسی تأثیر بافت های ناکارآمد شهری بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (1957 مشاهده)
تاثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی:شهر گرگان) (1951 مشاهده)
واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی با تأکید بر مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه) (1949 مشاهده)
سنجش سرمایه های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: دهستان کوه شاه، بخش احمدی ـ هرمزگان) (1946 مشاهده)
تحلیلی بر عوامل تحقق گردشگری پایدار در شهرهای مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهر خوانسار) (1926 مشاهده)
شاخص های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مؤثر در آمایش مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (1919 مشاهده)
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (1899 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقش دامداران در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب) (743 دریافت)
شناسایی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در مسیرهای ارتباطی شهرستان پلدختر (628 دریافت)
نقش فناوری‌های جدید اطلاعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران (592 دریافت)
بررسی تأثیر بافت های ناکارآمد شهری بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (558 دریافت)
تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهر گرگان) (541 دریافت)
توسعه اقتصادی روستاهای مرزی با تاکید بر بازارچه‌ها (مورد مطالعه: مرز باشماق مریوان) (527 دریافت)
بررسی اثرات ژئومورفوسایت های مناطق کوهستانی در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شمال غرب نیشابور ـ شهر فیروزه) (514 دریافت)
نقش نمادها و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد (497 دریافت)
سنجش سرمایه های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: دهستان کوه شاه، بخش احمدی ـ هرمزگان) (486 دریافت)
بررسی عوامل موثر بر وضعیت گردشگری محور ارتباطی خرم آباد- پلدختر (471 دریافت)
شناسایی مناطق مستعد فروچاله در حوضه کارستی بیستون ـ پرآو (468 دریافت)
نقش شهرهای کوچک در سازمان فضایی و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (459 دریافت)
تحلیل شکاف جغرافیایی شاخص های توسعه کشاورزی در استان لرستان (449 دریافت)
ساختار نهادی کژکارکرد و گردشگری نواحی کوهستانی (مورد مطالعه: ناحیه کوهستانی رضوانشهر) (446 دریافت)
نقش منظر طبیعی و فرهنگی سکونتگاه های کوهستانی در شکل گیری هویت روستایی (مورد مطالعه: شهرستان مریوان) (431 دریافت)
بررسی آماری ـ همدیدی موج‌های گرمایی کم تداوم ایران (415 دریافت)
بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) استان لرستان (415 دریافت)
نقش عناصر اقلیمی در تقویم اقلیم توریست شهر ایلام (412 دریافت)
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی کشاورزان نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) (399 دریافت)
تهیه ی نقشه متغیرهای زیست اقلیمی استان لرستان با استفاده از تکنیک های زمین آماری و رگرسیونی (392 دریافت)
تحلیل چرخه افول و انحطاط روستایی در مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهرستان ورزقان) (391 دریافت)
سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان و ارتباط آن با مخاطرات انسانی (379 دریافت)
واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی با تأکید بر مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه) (365 دریافت)
واکاوی علّی رفتار صرفه‌جویی از منابع آب کشاورزی در نواحی کوهستانی (مورد مطالعه: استان البرز) (357 دریافت)
سنجش ظرفیت سازگاری سکونتگاه های روستایی پیرامون دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) (344 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 2634 بازدید)
درباره نشریه ( 1822 بازدید)
درباره نشریه ( 1816 بازدید)
اطلاعات نشریه ( 1761 بازدید)
انتشار شماره ۱(بهار ۱۳۹۹) ( 1668 بازدید)
تماس با ما ( 1475 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 1080 بازدید)
فرایند پذیرش مقالات ( 976 بازدید)
مجوزها ( 907 بازدید)
هیات تحریریه ( 868 بازدید)
اخلاق انتشار ( 795 بازدید)
راهنمای دوم ( 135 بازدید)
خوش آمدید ( 5 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
انتشار شماره ۱(بهار ۱۳۹۹) ( 324 چاپ)
درباره نشریه ( 279 چاپ)
درباره نشریه ( 266 چاپ)
تماس با ما ( 264 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 243 چاپ)
اطلاعات نشریه ( 231 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 230 چاپ)
مجوزها ( 213 چاپ)
اخلاق انتشار ( 192 چاپ)
فرایند پذیرش مقالات ( 191 چاپ)
هیات تحریریه ( 169 چاپ)
راهنمای دوم ( 36 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق